Ministru kabinets otrdien, 23. februārī, atbalstīja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) izstrādātos noteikumus par mērķdotāciju piešķiršanu no šā gada valsts budžeta, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus.
Bibliotēku likums nosaka, ka valsts un pašvaldību bibliotēku lietotājiem ir tiesības bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus.
 
Lai nodrošinātu iespēju iedzīvotājiem pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datoru, pašvaldībām tiks piešķirtas mērķdotācijas 316 975 latu apmērā. Mērķdotācijas aprēķinātas pamatojoties uz valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" iesniegto informāciju.
 
Pašvaldību bibliotēkām tiks apmaksāti izdevumi, kas saistīti ar interneta abonēšanu 2010. gadā, kā arī 1. līmeņa palīdzības dienesta pakalpojumu izmantošanu.
 
Savukārt, ja pašvaldībai piešķirtā mērķdotācija nenodrošinās iedzīvotājiem pašvaldību publiskajās bibliotēkās tiesības bez maksas izmantot internetu un datorus, noteikumu projekts paredz, ka pašvaldība var noteikt kārtību datoru un interneta bezmaksas izmantošanai pašvaldību publiskajās bibliotēkās.
 
Noteikumu projekts neparedz papildu izdevumus valsts budžetam, jo ministrijas apakšprogrammā "Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" paredzēts finansējums 316 975 latu apmērā, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ilze Dišlere
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67770388; 26111123