25. februārī Latvijas vēstniekam Somijā Jurim Bonem tiks iesniegts digitalizēts Latviešu literatūras krājuma 1820-1917 katalogs. Krājums Lettonica ir lielākā ārpus Latvijas esoša Latvijā izdotu grāmatu kolekcija. Kolekcija atrodas Somijas Nacionālajā bibliotēkā (bijušajā Aleksandra jeb Helsinku Universitātes bibliotēkā). Tā ir veidojusies 19. un 20.gadsimtā saskaņā ar 1828.gadā Krievijā izdoto cenzūras likumu, kura 52. paragrāfs noteica, ka viens no krievu cenzūrai nododamiem eksemplāriem jānosūta Aleksandra bibliotēkai Helsinkos. Krājums Lettonica satur aptuveni 10 000 vienību, to skaitā apmēram 7 250 grāmatu 220 gadagājumu laikrakstu, 270 gadagājumu žurnālu un tūkstošiem dažādu brošūru un citu izdevumu.
Krājuma katalogu 20. gadsimta septiņdesmitajos gados sastādīja Gēteborgā, Zviedrijā, dzīvojošā latviešu bibliotekāre Līvija Vītoliņa. Kataloga digitalizāciju 2010. gadā finansiāli atbalstīja Somijā dzīvojošais uzņēmējs Gaius Jillenbēgels (Gaius Gyllenbögel). G. Jillenbēgela vectēvs ir bijis Lāčplēša kara ordeņa kavalieris.
 
Krājuma kataloga digitalizācijas projektu atbalsta Latvijas un Somijas nacionālās bibliotēkas, Latvijas vēstniecība Somijā. Digitalizētais katalogs tiks nodots Latvijas Nacionālajai bibliotēkai tālākai datu apstrādei.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Latvijas vēstniecība Somijā
Tālr.: +(358) 9476 472 44