Laika periodā no 22. februāra līdz 10. martam valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" (v/a KIS) organizē mācības 28 Latvijas reģionu galveno bibliotēku pārstāvjiem ar mērķi aktīvāk piedāvāt bibliotēku apmeklētājiem ar redzes traucējumiem projekta "Trešais tēva dēls" (3TD) ietvaros uzstādīto speciālo datortehniku un programmatūru.
Projekta 3TD pirmajā posmā visās reģionu galvenajās bibliotēkās ir uzstādīta speciālā  datortehnika un atbilstoša programmatūra, kas paredzēta gan cilvēkiem ar redzes traucējumiem, gan citiem interesentiem, kam izglītības, pētnieciskos, izklaides vai citos nolūkos nepieciešama, piemēram, attēla vai teksta palielināšana.

2009. gada rudenī veiktie 3TD projekta ietekmes novērtēšanas pētījumi uzrādīja bibliotēku ieinteresētību veicināt aktīvāku pakalpojumu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ieviešanu – to apgalvoja 42% aptaujāto bibliotēku pilsētās un 21% lauku teritorijās.

V/a KIS direktors Armands Magone: "Tā kā cilvēki ar redzes traucējumiem ir viena no šīm mērķa grupām, tad speciālās tehnikas un programmatūras pieejamība reģionu galvenajās bibliotēkās ir nozīmīgs papildinājums tām iespējām, ko piedāvā Latvijas Neredzīgo bibliotēka Rīgā un tās filiāles 7 lielākajās pilsētās. Cilvēki ar redzes traucējumiem nav koncentrēti tikai šajās pilsētās, tāpēc speciālais piedāvājums reģionu galvenajās bibliotēkās ir iespēja citu pilsētu un novadu iedzīvotājiem saņemt šos pakalpojumus tuvāk savai dzīvesvietai."

Inga Niedra, 3TD apmācību koordinatore: "Lai veiksmīgi piedāvātu bibliotēku specializētos pakalpojumus cilvēkiem ar vai bez redzes atlikuma, svarīgi, lai bibliotekāriem pašiem būtu nepieciešamās zināšanas. Sadarbībā ar a/s "Datorzinību centrs" izstrādātais kurss "Datora un interneta pieejamība cilvēkiem ar redzes traucējumiem" uzlabos bibliotekāru zināšanas un prasmes darbā ar speciālo programmatūru, tai skaitā, Jaws un citām programmām teksta palielināšanai."

Mācībās Rīgā no 22. līdz 24. februārim piedalās Bauskas, Jēkabpils, Rēzeknes, Jelgavas, Preiļu, Alūksnes, Salaspils, Madonas un Rīgas reģionu galveno bibliotēku pārstāvji, no 1. līdz 3. martam – Tukuma, Daugavpils, Cēsu, Jūrmalas, Valkas, Limbažu, Aizkraukles, Gulbenes, Ogres, Ludzas, Valmieras un Dobeles reģionu galveno bibliotēku pārstāvji. No 8. līdz 10. martam Kuldīgas, Saldus, Ventspils, Liepājas un Talsu reģionu galveno bibliotēku pārstāvji mācīsies Ventspilī.

Ikviens interesents jau tagad var griezties reģionu galvenajās bibliotēkās un jautāt pēc bibliotekāra palīdzības, uzsākot lietot speciālo datoru ar palielināmo iekārtu (lupu) un apgūstot speciālo programmatūru cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
Apmācības reģionu galveno bibliotēku pārstāvjiem līdzfinansē Bila un Melindas Geitsu fonda Globālo bibliotēku (Global Libraries) programma.

Publisko bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" ietvaros jau kopš 2008. gada tiek veikts apjomīgs darbs, lai sagatavotu bibliotekārus darbam ar bibliotēku apmeklētājiem, kas vēlas apgūt datoru prasmes un interneta iespējas, kā arī izmantot IKT savas dzīves kvalitātes uzlabošanai.
 

Informāciju sagatavoja:
Sandra Vīgante
Projekta "Trešais tēva dēls" sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 67844885