18. martā plkst. 10.00 Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē (Rīga, Lomonosova iela 1A) notiks BibCamp-4 - "nekonference" bibliotēkzinātnes un informācijas speciālistiem un studentiem. Šoreiz tās temats būs "Bibliotekārā izglītība: nozīme, tendences, nepieciešamība". Pasākumu rīko Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes studenti un pasniedzēji.
BibCamp-4 ietvaros ir paredzēts apspriest tādus tematus un jautājumus kā:

1) Jaunāko tehnoloģiju izmantošana izglītībā, tālmācības iespējas, citas izglītības formas;

2) Studijas ārzemēs (starptautiskā studentu un pasniedzēju apmaiņa) – to nozīme karjerā, izaugsmē, studiju novērtējums. Mūžizglītība – dzīves vai profesijas nepieciešamība?

3) Darbs bibliotēkā ar izglītību citā nozarē – kā nebibliotekārā izglītība palīdz vai traucē strādāt bibliotēkā?

4) Starptautiskā sadarbība un dalība starptautiskajās konferencēs.

Atšķirībā no "parastajām" konferencēm, "nekonferencei" nav striktas programmas un darba plāna, - to veido paši pasākuma dalībnieki. "Nekonferences" mērķis ir apspriest visbūtiskākos un interesantākos temata aspektus un atrast jaunus, radošus problēmu un jautājumu risinājumus. Vienīgais plānotais BibCamp-4 pasākums būs paneļdiskusija par bibliotekāro izglītību un tās kvalitātes atbilstību realitātei un darba tirgus prasībām, kurā piedalīsies darba devēji un ņēmēji (topošie un esošie) bibliotēku vadītāji, darbinieki un studenti.

Piedalīties pasākumā aicināti bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes studenti, pasniedzēji un citi izglītības jomas pārstāvji, IT jomas pārstāvji, bibliotēku, informācijas centru un saistīto iestāžu vadītāji un darbinieki un citi interesenti.
 
Papidus informācija pa e-pastu: bibcamp4@gmail.com