Valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" (v/a KIS) īstenotais publisko bibliotēku attīstības projekts "Trešais tēva dēls" (3TD) sadarbībā ar Ventspils Galveno bibliotēku  ir sagatavojis jaunu piedāvājumu Ventspils iedzīvotājiem, kas ikdienā veselības un citu apstākļu dēļ nevar iziet ārpus mājas – "Bibliotēku pakalpojumi cilvēkiem ar ierobežotām sociālās aktivitātes iespējām".
2010. gada 17.-24. februārī pieciem Ventspils pilsētas iedzīvotājiem ar ierobežotu sociālo aktivitāti radīta iespēja piedalīties pilota e-apmācību programmā IKT pamatiemaņu apguvei, kā arī saņemt grāmatas lasīšanai no Ventspils bibliotēkas. Tā kā šie cilvēki ikdienā saistīti pie mājas, apmācības un grāmatu maiņa tiek organizēta šo cilvēku dzīvesvietā.

Šīs iniciatīvas pamatā ir Ventspils Galvenās bibliotēkas (VGB) darbinieku ideja sniegt bibliotēkas pakalpojumus arī tiem cilvēkiem, kas paši uz bibliotēku atnākt nevar un līdz ar to nevar izmantot ne bibliotēku tradicionālos pakalpojumus, ne informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas.

VGB direktore Margarita Marcinkeviča: "Redzot Ventspils iedzīvotāju lielo ieinteresētību IKT apmācību programmās, ko piedāvā Ventspils bibliotēkas Reģionālais mācību centrs, kā arī analizējot Ventspils iedzīvotāju sociālo struktūru, sapratām, ka ir daļa cilvēku, kuriem bibliotēkas piedāvātās iespējas nav pieejamas. Mūsu ideju ar izpratni uztvēra projekta 3TD komanda un atrada iespēju sagatavot apmācību kursu, ko būtu iespējams realizēt, apmeklējot cilvēkus mājās."

Mūsdienās bibliotēku iespējas nodrošināt vienlīdzīgas iespējas ikvienam interesentam apgūt IKT pamata prasmes un piekļūt informācijai paplašinās, jo bibliotēku rīcībā ir tam nepieciešamie  resursi – gan vajadzīgā tehnika, gan zināšanas konsultēt un apmācīt arvien jaunus lietotājus.

Armands Magone, v/a KIS direktors: "V/a KIS projekta 3TD ietvaros šobrīd izstrādā vairākas apmācību programmas, kas piemērotas dažādu sociālo grupu pārstāvjiem – gan apmācību satura, gan formas ziņā. Ventspils bibliotēkas ideju atbalstījām, jo saskatām tajā inovatīvu iespēju bibliotēkai apkalpot savus lietotājus ārpus bibliotēkas telpām. Kaut arī līdz šim neviena publiskā bibliotēka to nav darījusi, paredzam, ka šāds pakalpojums tiks ieviests arī citur Latvijā. Lielā mērā tas būs atkarīgs no bibliotēku un pašu lietotāju ieinteresētības, kā arī no pašvaldību atbalsta un bibliotēku spējas piesaistīt sponsoru līdzekļus."

Jaunā pakalpojuma pamatā ir e-apmācību kurss, kuru 3TD izstrādājis sadarbībā ar akciju sabiedrību "Baltijas Datoru Akadēmija" (BDA), kas tika izraudzīta 3TD iepirkuma procedūras rezultātā. Interaktīvais, multimediālais kurss sastāv no 7 mācību tēmām, tai skaitā, datoru un interneta lietošanas pamati, bibliotēku piedāvātie pakalpojumi, internetā pieejamie elektroniskie pakalpojumi, e-pasta un  Skype 4.1 izmantošana).

Mobilais interneta pieslēgums Ventspils pilota projekta ietvaros nodrošināts, pateicoties SIA "Latvijas Mobilais Telefons" atbalstam. Apmācībās tiek izmantoti Ventspils Reģionālā mācību centra portatīvie datori.

Pilota apmācības Ventspilī ļaus 3TD apmācību programmas veidotājiem saprast, kā sagatavotais e-apmācību kurss darbojas praksē. Ja būs nepieciešams, pēc pilota apmācības tiks veikti nepieciešamie labojumi un papildinājumi.  Tad šis e-apmācību kurss tiks nodots lietošanai  Latvijas vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā. Bibliotēku apmeklētājiem tas būs pieejams bez maksas. Savukārt bibliotekāri tiks nodrošināti ar metodiskajiem materiāliem.

Ventspils bibliotēka ir atradusi vajadzīgos resursus, lai pieci pilota projekta dalībnieki šo pakalpojumu varētu saņemt līdz gada beigām.

Publisko bibliotēku attīstības projektu 3TD līdzfinansē Bila un Melindas Geitsu fonda Globālo bibliotēku (Global Libraries) programma. Tā ietvaros jau kopš 2008. gada tiek veikts apjomīgs darbs, lai sagatavotu bibliotekārus darbam ar bibliotēku apmeklētājiem, kas vēlas apgūt datoru prasmes un interneta iespējas savas dzīves kvalitātes uzlabošanai.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Sandra Vīgante,
Projekta "Trešais tēva dēls" sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 67844885