Latvijā pirmā e-prasmju nedēļa notiks no 2. līdz 5. martam ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par elektronisko prasmju nozīmi dzīves kvalitātes uzlabošanā un popularizēt iedzīvotājiem internetā pieejamos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pakalpojumus. E-prasmju nedēļas ietvaros dalībniekiem būs iespējams apgūt jaunas IKT iemaņas, izmantojot e-pakalpojumus. Projekta dalībnieki tiks aicināti pārbaudīt savas IKT prasmes, iesaistoties vienotajā Eiropas eCitizen un ECDL sertifikācijas sistēmā (vairāk www.ecdl.lv).
E-prasmju nedēļu Latvijā rīko Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju (RAPLM). Salaspilī pasākumu koordinators ir Salaspils novada bibliotēka.
 
Pasākumu programma
 
3. martā  
 
Bērnu un jauniešu filiālbibliotēkā "Avotiņš"

- no plkst. 13:00 iespēja noteikt savu e-prasmju līmeni, izmantojot IT Barometru;

- 14.30-15.30 iespēja saņemt informāciju par iespējām nokārtot ECDL vai e-Citizen (e-Pilsoņa jeb e-pamatprasmju sertifikāts) testus un saņemt Eiropas datorprasmes sertifikātu;

- 16.00-17.00 datubāzes Letonika.lv resursu izmantošana;

- 17.00-18.00 LR Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapa www.csb.gov.lv/skoleniem kā palīglīdzeklis ģeogrāfijas un ekonomikas pamatu mācību stundās (īpaši gaidīti 9. klašu audzēkņi). 

Salaspils novada bibliotēkā

- 10.00 E-stunda bibliotēkā  (10.klases skolēniem)
 
4. martā
 
Kultūras namā "Rīgava" - sadarbībā ar Valsts aģentūru "Kultūras informācijas sistēmas" informatīvs seminārs iedzīvotājiem:

- plkst. 12.00 AS "Latvenergo" klientu portāla www.e-latvenergo.lv iespējas (iespēja ātri, ērti un bez komisijas maksas norēķināties par elektroenerģiju, iegūt informāciju par AS “Latvenergo” pakalpojumiem, uzdot jautājumus speciālistiem u.c.);
 
- plkst. 13.30 SEB bankas piedāvātie e-pakalpojumi (internetbankas lietošana un iespējas, regulāro maksājumu veikšana, dažādu pirkumu noformēšana ar interneta starpniecību, SMS banka);

- plkst. 15.00 Swedbankas piedāvātie e-pakalpojumi.
 
Saulkalnes filiālbibliotēkā

- iespēja apgūt datorpamatprasmes, izprast to pielietošanas iespējas;

- iespēja noteikt savu e-prasmju līmeni, izmantojot IT Barometru;

- iepazīties ar plašāko interneta uzziņu resursu www.letonika.lv.

5. martā 
         
Salaspils novada domē - sadarbībā ar VID seminārs pašvaldības darbiniekiem "Elektroniskās deklarēšanas sistēma" (EDS)
 
no 2.-5. martam  
  
Dienvidu filiālbibliotēkā 

- materiālu izstāde "Zini savas iespējas";

- praktiski izmēģinājumi e-prasmju pielietošanā. 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Evita Gleizde
Salaspils novada bibliotēkas galvenā bibliotekāre-metodiķe