Iespēja lasīt grāmatas pilnā apjomā internetā paplašinātu lasītāju loku arī drukātajām grāmatām un pievērstu lasīšanai gados jaunus cilvēkus, liecina Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS un Ideju Foruma digitālās bibliotēkas www.e-biblioteka.lv kopīgi veiktais pētījums. Pētījums apstiprina tendenci, ka gados jauni cilvēki grāmatas lasa arvien mazāk, bet daudz vairāk informācijas iegūst internetā. 24,3% aptaujāto respondentu norāda - pieeja pie grāmatām pilnā apjomā internetā viņus stimulētu lasīt ievērojami vairāk.
Pētījumā 31% respondentu atzinuši, ka pēdējo sešu mēnešu laikā nav pilnībā izlasījuši nevienu grāmatu, tiesa, 10,6% respondenti atzīst, ka grāmatas izmantojuši izziņas nolūkiem. Jautājumā par lasīšanas paradumiem 81,5% respondentu atzinuši, ka regulāri lasa rakstus un ziņas internetā, 73,9% lasa žurnālus un laikrakstus, bet tikai 62,3% respondentu regulāri lasa grāmatas. Tikai 16,8% no kopējo respondentu skaita ir atzinuši, ka lasa grāmatas internetā, šis skaitlis gan ir ievērojami augstāks jauniešu vidū - ieradumu lasīt grāmatas internetā atzinuši 27,3% respondentu vecumā no 15 līdz 24 gadiem. E-bibliotēkas mārketinga vadītāja Liene Kupča šos datus skaidro ar faktu, ka e-bibliotēka tika atklāta tikai pagājušā gada septembrī un par iespēju lasīt grāmatas bez maksas latviešu valodā pagaidām zina salīdzinoši neliels lasītāju loks, kā arī faktu, ka gados jaunāki cilvēkiem ir daudz mazākas problēmas lasīt svešvalodās.
 
Iespēju lasīt grāmatas internetā atzinīgi novērtējis vairākums respondentu - tā 44,1% aptaujāto uzskata, ka tādējādi literatūra būs pieejama daudz plašākam lasītāju lokam, 43% respondentu uzskata, ka tas būs neatsverams palīgs mācībās, bet 35% respondentu atzinuši, ka iespēja sākotnēji ar grāmatu iepazīties internetā būtu papildus kritērijs izvēlei pirkt vai nepirkt grāmatas drukāto eksemplāru. 24,3% respondentu uzskata, ka grāmatu pieejamība internetā viņus stimulētu lasīt daudz vairāk. Iespēju lasīt grāmatas internetā negatīvi vērtē 5,7% aptaujāto, savukārt 29% aptaujāto labprātāk izvēlētos lasīt drukātu grāmatas eksemplāru, jo jau tā pārāk daudz laika pavada pie datora.
 
Pētījums veikts laika posmā no 15. līdz 17. februārim, aptaujājot pētījumu centra SKDS "WEB paneļa" 700 respondentus. Dati ir reprezentatīvi attiecībā pret visiem Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 74 gadiem.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Andris Sproģis
Sabiedrisko attiecību aģentūras "Deep White" pārstāvis
Tālr.: 25901626