2010. gada 18. februāri, plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajai bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) tiek atklāta literatūras izstāde "Mežzinātne un koksnes tehnoloģijas Latvijā".
Izstādes organizētāji bez Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas ir Latvijas Zinātņu akadēmija un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija. Izstādes materiālos atspoguļota arī Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta, LVMI "Silava", Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta, Meža pētīšanas stacijas, Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskā universitātes un Daugavpils Universitātes darbība mežzinātnes un koksnes tehnoloģiju jomā.
 
Meža zinātnieks Pēteris Zālītis ir izteicies: "Tas triumvirāts: mežkopība, mežsaimniecība, mežzinātne". Tāds princips pamatā ir arī izstādes ietvaru noteikšanā. Izstādi ievada īss ieskats Latvijas mežzinātnes vēsturē, tālāk tiek parādītas ar mežzinātni saistītās iestādes Latvijā (no jauno speciālistu sagatavošanas līdz valsts ekonomikas politikas izstrādei). Izstādē tiek analizēti mežzinātnes attīstības pētījumu virzieni, Latvijas mežzinātnes loma Eiropas Savienībā, tās attīstības perspektīvas un optimālākie modeļi.
 
Vienlaicīgi notiks arī Daugavpils Universitātes rektora, LZA korespondētājlocekļa prof. Arvīda Barševska fotoizstādes "Meža daudzveidība" atklāšana.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Inta Šmitiņa
Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas direktora palīdze
Tālr.: 67106263; 67106206