2010. gada 18. februārī, plkst. 16.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Izstāžu zālē K. Barona ielā 14 tiks atklāta ekspozīcija, kas sagatavota Eiropas gada (2010) cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību ietvaros. Izstādes atklāšanā piedalīsies labklājības ministrs Uldis Augulis, Latvijas Nevalstisko organizāciju pārstāvji un LNB direktors Andris Vilks. Tā būs apskatāma līdz 20. martam.
Ekspozīcija sniegs ieskatu aktuālās ekonomikas un socioloģijas tēmās, tiks aplūkoti dažādi sabiedrības sociālie modeļi un drošība, cilvēktiesības, solidaritāte, riska socioloģija, valsts labklājības faktori, pilsoniskās sabiedrības aspekti u.c. Izstādi papildinās arī izsmeļoša virtuāla prezentācija par pasaules un Latvijas nabadzības problēmām vēsturiskā un filozofiskā aspektā.
 
Izstādes veidotāju mērķis – parādīt bibliotēkas krājuma kodolu: klasiķu darbu izdevumus, ievērojamu pasaules filozofu un ekonomistu monogrāfijas, rakstu krājumus u.c. izdevumus par tēmām, kas saistās ar brīvības, taisnīguma un labklājības meklējumiem sabiedrības vēsturē un mūsdienās.
 
Izstāde nosacīti sastāv no divām daļām – pirmajā daļā nozīmīga vieta ierādīta grāmatām par sociālo politiku teorētiskā skatījumā, tās evolucionēšanu, sociālās attīstības modeļiem Eiropas Savienībā, sociālās labklājības valsts modeļa īstenošanu Skandināvijas valstīs, pilsoniskās sabiedrības veidošanu, cilvēktiesībām, atbildību un socializāciju.
 
Izstādes otrajā daļā izvietotas grāmatas par nabadzības pētījumiem, nabadzības sekām sabiedrībā, riska grupām, sociālo darbu, filantropiju, nevalstisko organizāciju un biedrību veidošanos, dzīves kvalitāti Latvijā u.c. tēmām.
 
Starp vairāk nekā 300 izstādē izliktajām grāmatām īpaši minami tādi izdevumi kā enciklopēdija par nabadzību trijos sējumos, kas plaši apraksta šo problēmu visā tās nepievilcībā, Nobela prēmijas laureāta Amartija Sena darbi, nozīmīgas enciklopēdijas par sociālo darbu. Nabadzības jautājumi ir arī vieni no aktuālākajiem Pasaules Bankas izdevumos.
 
Izstāde iekļauta Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību oficiālajā programmā, tādēļ gaidāmi arī tās turpinājumi par atšķirīgām tēmām visa gada garumā.
 
 
Informāciju sagatavoja:

Irēna Arne
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Sociālo zinātņu nodaļas vadītāja
Tālr.: 67287611; 26112948
 
Anda Lamaša
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Izstāžu nodaļas vadītāja
Tālr.: 67287459; 26373917