2010. gada 24. februārī, plkst. 15.00 Gētes institūtā Rīgā, (Rīgā, Torņa ielā 1 (ieeja no Klostera ielas)) notiks
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēkzinātnes un grāmatniecības vēstures diskusijkluba Gūtenberga galaktika sanāksme "Autortiesību rašanās, statuss un nākotne".
Aicinām visus interesentus trešdienas pēcpusdienu pavadīt kopā ar vācu juristu un autortiesību ekspertu, advokātu, juridisko zinātņu doktoru Tilu Kreiceru (Till Kreutzer).
 
Viņš ir Hamburgas universitātes Hansa Bredova Mediju pētniecības institūta Mediju un telekomunikāciju tiesību pētniecības nodaļas (Forschungsbereichs Medien- und Telekommunikationsrecht am Hans-Bredow-Institut für Medienforschung an der Universität Hamburg) asociētais loceklis un Bezmaksas un atklātā koda programmatūras tiesisko jautājumu institūta (Instituts für Rechtsfragen der Freien und Open Source Software) loceklis, portāla irights.info redaktors un viens no dibinātājiem. Tila Kreicera kompetencē ietilpst autortiesības, zīmolu tiesības, datu aizsardzības tiesības un personības tiesības. Tils Kreicers kā eksperts piedalījies "Likuma par autortiesību regulējumu informācijas sabiedrībā" sagatavošanā un pieņemšanā.
 
Autortiesību jurists uzskata, ka Vācijas Autortiesību likums ir novecojis, ka tas nav gatavs digitālā laikmeta izaicinājumiem. Agrāk likums galvenokārt attiecās uz autoriem,  izdevējiem vai kino industriju. Šodien ar autortiesību jautājumiem, piemēram, web 2.0 vidē, gandrīz katru dienu sastopas vairums interneta lietotāju. Tādējādi autortiesību likums sabiedrībā kļuvis par vispārēju rīcību regulējošu dokumentu. Taču šim nolūkam tas ir pārāk sarežģīts un novecojušās koncepcijas dēļ grūti izmantojams.

Tils Kreicers piedāvā Vācijas un Eiropas Savienības autortiesību analīzi, piesakot šo tiesību fundamentālu reformu, respektējot jaunos medijus.
 
Moderatores: Gētes institūta Rīgā Informācijas centra/bibliotēkas vadītāja Sibilla Dezelārsa (Sybille Deselaers) un LNB Bibliotēku attīstības institūta nodaļas vadītāja Jana Dreimane.
 
Pasākums notiks vācu valodā, būs sinhronā tulkošana.
 
Aicinām visus, visus, kam saskare ar autortiesībām digitālā vidē!
 
 
Informāciju sagatavoja:
Anna Mauliņa
LNB Bibliotēku attīstības institūta direktore
Tālr.: 67312793; 29422249
www.lnb.lv