Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra aicina uz Janīnas Kursītes grāmatas "Tautlietu vārdene" atvēršanu šī gada 19. februārī plkst. 16:00 Aģentūras zālē, Pils laukumā 4, 3.stāvā.
J. Kursītes izveidotā vārdnīca ir ne tikai aizraujošs izziņas avots par latviešu tradīcijām, vēsturi, valodu, bet arī pirmais mēģinājums ielikt vienos vākos iespējami daudz latvisko lietu skaidrojumu ar daudziem piemēriem no folkloras, vēstures, daiļliteratūras grāmatām un teicēju stāstītā.
 
Lasītāji uzzinās ne tikai, ko nozīmē piemirsti izteicieni un parunas (piemēram, sirds vībotnēs; baltu spļaut), bet arī, kas ir klibā diena, suveksis, piektais ritenis, laidavas, atkodējs un vēl tūkstots un viena cita brīnumaina lieta no latvisko priekšstatu pasaules.
 
Piedalīties apsolījis arī Raimonds Pauls.
 
Mīļi gaidīsim!
 
 
Informāciju sagatavoja:
Baiba Bože
Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūras komunikāciju un sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67228985; 28611731