2010. gada 16. februārī Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā uzsāk pilota projektu – e-apmācību kursu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kura laikā Jelgavas pilsētas iedzīvotāji, kas ikdienā pārvietojas ratiņkrēslos, apgūs datora un interneta lietošanas pamatprasmes.
E-apmācību kurss ir sagatavots valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" realizētā publisko bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" (3TD) ietvaros sadarbībā ar akciju sabiedrību "Datorzinību centrs", kas tika izraudzīta 3TD iepirkuma procedūras rezultātā.
 
Kursa mērķauditorija ir cilvēki ar kustību traucējumiem, kuriem nav vai ir nelielas IT priekšzināšanas vai kuri vēlas uzlabot savu informācijpratību. Mācību programmā iekļautas trīs galvenās tēmas: IT pamata prasmes, interneta izmantošana informācijas ieguvei un apmaiņai, kā arī e-pakalpojumi. Interaktīvais, multimediālais kurss sastāv no 28 mācību stundām. Apmācības ilgs septiņas dienas, katru dienu pa 4 stundām.
 
"Datorzinību centra" Mācību centra vadītāja Ilona Gehtmane-Hofmane stāsta: "Pilotapmācību īstenot esam uzticējuši Jelgavas reģionālajam Pieaugušo izglītības centram. Viņi uzrunāja Jelgavas sieviešu invalīdu organizāciju "Zvaigzne" un Jelgavas invalīdu biedrību "Edelveiss". Atsaucība bija tik liela, ka plānoto trīs kursantu vietā atradām iespēju jau tagad apmācīt vairāk gribētāju."
 
Pilota apmācības Jelgavas bibliotēkā ļaus 3TD apmācību programmas veidotājiem saprast, kā sagatavotais e-apmācību kurss darbojas praksē. Ja būs nepieciešams, pēc pilota apmācības tiks veikti nepieciešamie labojumi un papildinājumi.  Tad šis e-apmācību kurss tiks nodots lietošanai  Latvijas vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā. Bibliotēku apmeklētājiem tas būs pieejams bez maksas. Savukārt bibliotekāri tiks nodrošināti ar metodiskajiem materiāliem, kas palīdzēs bibliotēkām organizēt gan grupu nodarbības, gan piedāvāt individuālas apmācības.
 
Inga Niedra, v/a KIS apmācību vadītāja, norāda: "Izstrādājot mācību programmas, e-apmācību moduļus bibliotēku apmeklētājiem un metodiskos materiālus bibliotekāriem, ņemam vērā, ka bibliotēkās IT prasmes vēlas apgūt iedzīvotāji ar dažādām vajadzībām. Šī programma ir sagatavota, pamatojoties uz cilvēku ar kustību traucējumiem vajadzībām, kuri, iespējams, iepriekš nekad nav strādājuši ar datoru. Apmācot šos cilvēkus izmantot datoru un internetu, mēs rūpējamies, lai viņi pēc iespējas pilnvērtīgāk integrētos sabiedrībā."
 
Projektu līdzfinansē Bila un Melindas Geitsu fonda Globālo bibliotēku (Global Libraries) programma.

Publisko bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" ietvaros jau kopš 2008. gada tiek veikts apjomīgs darbs, lai sagatavotu bibliotekārus darbam ar bibliotēku apmeklētājiem, kas vēlas apgūt datoru prasmes un interneta iespējas savas dzīves kvalitātes uzlabošanai.
 

Informāciju sagatavoja:
Sandra Vīgante
3TD sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 67844885