15.  un 16. februārī valsts aģentūrā "Kultūras informācijas sistēmas" notiek mācības 10 bibliotēku Reģionālo mācību centru vadītājiem par metodiku darbam ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Metodika attiecas uz publisko bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" (3TD) ietvaros izstrādāto audio kursu neredzīgiem cilvēkiem un e-apmācību kursu vājredzīgiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Kursu programmā iekļautas trīs tēmas: IT pamata prasmes, internetā pieejamie informācijas resursi un e-pakalpojumi. Reģionālo mācību centru vadītāju uzdevums ir iepazīties ar metodiskajiem materiāliem un iegūtās zināšanas nodot bibliotekāriem savos reģionos. Līdz ar to visu Latvijas publisko bibliotēku pārstāvjiem būs iespēja sagatavoties apmācību organizēšanai bibliotēku apmeklētājiem – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

3TD apmācību vadītāja Inga Niedra: "Veidojot apmācību kursus, mācību saturs un forma tika izstrādāti, ņemot vērā situāciju, kādā atrodas cilvēki ar īpašām vajadzībām – lielai daļai šo cilvēku līdz šim bijušas ierobežotas iespējas apgūt jaunās tehnoloģijas gan veselības, gan citu apstākļu dēļ. Mēs viņiem piedāvāsim unikālu iespēju – apgūt datora un interneta lietošanu ar bibliotēku starpniecību. Visi mācību materiāli būs pieejami Latvijas vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā, tātad bez maksas. Turklāt bibliotēkās būs darbinieki, kuri, izmantojot mūsu piedāvāto metodiku, palīdzēs bibliotēkām nodrošināt šo cilvēku apmācības."

Gan audio, gan e-apmācību kursi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir izstrādāti sadarbībā ar akciju sabiedrību "Datorzinību centrs", kas tika izraudzīta 3TD iepirkuma procedūras rezultātā. Reģionālo mācību centru pārstāvjiem metodiku darbam ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām palīdz apgūt „Ventspils Digitālā centra” speciālisti – praktiķi: Ieva Sāmīte-Cērpa, speciāliste darbā ar pieaugušajiem un bērniem ar īpašām vajadzībām, Mārtiņš Zvaigzne, speciālists darbā ar vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem. Nodarbības vada pasniedzēja Dace Ose-Nukša.

Projektu līdzfinansē Bila un Melindas Geitsu fonda Globālo bibliotēku (Global Libraries) programma.

Publisko bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" ietvaros jau kopš 2008. gada tiek veikts apjomīgs darbs, lai sagatavotu bibliotekārus darbam ar bibliotēku apmeklētājiem, kas vēlas apgūt datoru prasmes un interneta iespējas savas dzīves kvalitātes uzlabošanai. Projekta pirmajā posmā 1800 bibliotekāru piedalījās 140 stundu apmācību programmā. Kopš 2009. gada apmācības bibliotekāriem tiek organizētas sadarbībā SIA "Inbokss", a/s "Latvenergo", biedrību "Naudas plānošanas centrs", SIA "Lattelecom" un a/s "SEB banka".

3TD Reģionālie mācību centri ir atvērti: Rīgā, Ogrē, Preiļos, Daugavpilī, Gulbenē, Valmierā, Jelgavā, Liepājā un Ventspilī.
 

Informāciju sagatavoja:
Sandra Vīgante,
3TD sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 67844885
www.kis.gov.lv