Piektdien, 12. februārī plkst. 10.00 labklājības ministrs Uldis Augulis atklās pirmo apaļā galda diskusiju, kuru Labklājības ministrija (LM) sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām un Rīgas Domi rīko Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010) ietvaros.
Pieredzē un viedokļos dalīsies pašvaldību speciālisti, nevalstisko organizāciju un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā pārstāvji, kā arī pētnieki u.c. Paredzētas 4 tematiskās diskusijas, kuru laikā, sniedzot informāciju un zināšanas par sociālās iekļaušanas politiku Latvijā un Eiropā, tiks apkopoti priekšlikumi un viedokļi minētās politikas turpmākai efektīvai attīstībai.

Apaļā galda diskusijas galvenais uzdevums ir stiprināt saikni starp vietējo pašvaldību politiķiem un praktiķiem, īpaši veicinot sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām, piem., bibliotēkas.

Diskusijā "Vietējie un reģionālie pašvaldību apstākļi un NVO loma atbalsta sniegšanā iedzīvotājiem, lai veicinātu sociālo iekļaušanos" uzaicināta piedalīties Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēkas vadītāja Hedviga Inese Podziņa, kuras prezentācijas tēma ir "Bibliotēka – sociāls, izglītības un informācijas centrs". Šajā tematiskajā darba grupā tiks apskatīta sociālās politikas un citu politiku teritoriālā dimensija, īpaši uzsverot pakalpojumu pieejamību. Sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju dzīves kvalitāte ir atkarīga no atbalsta pasākumiem, kas ir pieejami un vides, kurā viņi dzīvo – vai tā būtu pilsētas vide vai lauku vide.
 
Diskusijas laikā tiks meklētas atbildes uz jautājumiem:

• Kāda ir pašvaldību situācija un sadarbība reģionā nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanā?

• Kā varētu uzlabot informācijas apmaiņu par valsts un reģionu/pašvaldību un NVO pieejamiem resursiem, pakalpojumiem un iespējām ?

• Kādi ir labās prakses piemēri un aktuālās problēmas, ko varētu risināt Eiropas gada (2010) aktivitāšu ietvaros?

• Kādi ir veiksmīgākie sociālās iekļaušanas jomas un darbības risinājumi Latvijā un Rīgas reģionā?

• Kas valsts un pašvaldību institūcijām būtu jāņem vērā, plānojot rīcību nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai turpmākajiem gadiem?

Apaļā galda diskusija notiks Rīgas Domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Diskusiju interesenti klātienē varēs noskatīties LM mājas lapā www.lm.gov.lv/text/1471, kā arī Rīgas domes mājas lapā www.riga.lv sadaļā "Tiešraides".
 

Informāciju sagatavoja:
Hedviga Inese Podziņa
Salacgrīvas bibliotēkas vadītāja
Tālr.: 29487037