Gētes institūts Rīgā aicina visus uz vēsturnieces Dr. Kristīnes Volfartes grāmatas "Rīgas Latviešu biedrība un latviešu nacionālā kustība no 1868. līdz 1905. gadam" atvēršanas svētkiem, kas notiks 2010. gada 17. februārī plkst. 18.30 Gētes institūtā Rīgā.
Vēsturniece Dr. Kristīne Volfarte referātā iepazīstinās ar savas 2006. gadā Vācijā izdotās disertācijas "Rīgas Latviešu biedrība un latviešu nacionālā kustība no 1868. līdz 1905. gadam" tulkojumu latviešu valodā.
 
1868. gadā dibinātā Rīgas Latviešu biedrība līdz pat 1905. gada revolūcijai bija latviešu nacionālās kustības centrs. Tās vēsture uzskatāmi pierāda, ka latviešu nacionālā kustība neradās spontāni. To apzināti un neatlaidīgi veidoja nacionālie aktīvisti, kas gribēja panākt, lai latvieši attīstītos par modernu nāciju, kurai būtu gan sava kultūra, gan pilnvērtīga sociālā struktūra un politiska autonomija.
 
Izmantojot apjomīgo un līdz 20. gs. 90. gadiem grūti pieejamo Rīgas Latviešu biedrības arhīvu, Kristīne Volfarte detalizēti apraksta un analizē biedrības organizētos pasākumus, kuru mērķis bija radīt latviešu nacionālo identitāti un uzlabot latviešu politisko, tiesisko un saimniecisko stāvokli.
 
Lekcija tiks lasīta latviešu valodā ar sinhrono tulkojumu vācu valodā.
 
Detalizētas recenzijas par disertācijas izdevumu vācu valodā publicētas tīmekļa vietnē: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2008-2-072
 
Papildus informācija Gētes institūta Rīgā interneta mājas lapā: http://www.goethe.de/ins/lv/rig/ges/pok/de5499377v.htm.