Apmeklējot kursus darbam ar sistēmu SKOLU ALISE, mūzikas skolu bibliotekāri izteica nepieciešamību organizēt semināru par mūzikas resursu apstrādi.
Atsaucoties uz pieprasījumu, tiek organizēts divu dienu
papildu seminārs "Mūzikas resursi un to apstrāde".
 
Papildu seminārs paredzēts tiem mūzikas skolu bibliotekāriem, kuri piedalījās kursos darbam ar sistēmu SKOLU ALISE.

1. daļa 16. februārī plkst. 10.00 - Ievadseminārs par mūzikas resursiem.
 
Saturs:
• Mūzikas resursi un to veidi
• Mūzikas resursu kataloģizācijā izmantojamās datubāzes un citi informācijas resursi.
 
Lektori: Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mūzikas un audiovizuālo izdevumu nodaļas speciālisti.
 
Ievadsemināra ilgums: 4 stundas.

Ievadsemināra norises vieta: Kultūras ministrijas Mazā zāle, Antonijas ielā 9, Rīgā.

2. daļa 9. martā plkst. 10.00 - Seminārs - praktikums mūzikas ierakstu kataloģizācijā.
 
Saturs:
• Kataloģizācijas principi un MARC21 formāts mūzikas resursu apstrādē
• Praktiskā nodarbība sistēmā SKOLU ALISE: šabloni, MARC redaktors, Z39.50 izmantošana.
 
Lektori: Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mūzikas un audiovizuālo izdevumu nodaļas un TietoEnator Alise speciālisti.
 
Semināra-praktikuma ilgums: 4 stundas.

Semināra-praktikuma norises vieta: TietoEnator Alise datorklase, Brīvības ielā 68, Rīgā.
 
Pieteikšanās uz kursiem:
Linda Langenfelde
Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļas vecākā referente
Tālr.: 67330223; 29273883
Linda.Langenfelde@km.gov.lv