Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina pieteikties jauniešus un visus tos, kuri strādā ar jauniešiem, apmācībām "Esi viens no 23%" - par sociāliem medijiem aktīvas līdzdalības veicināšanai. Apmācības notiks no 2013. gada 4. līdz 7. aprīlim Zemgales un Rīgas reģionā.

Apmācību mērķis ir veicināt  dalībnieku izpratni par aktīvu līdzdalību, uzlabot dalībnieku prasmes  un zināšanas par sociālo mediju izmantošanu  aktīvas līdzdalības veicināšanai.

 

Dalībnieku profils:
- Jaunieši vecumā no 16 gadiem.
- Visi tie, kas strādā ar jauniešiem bez vecuma ierobežojuma.
- Dalībniekiem ir motivācija iesaistīties un iesaistīt arī citus jauniešus kādas problēmas vai situācijas risināšanā vietējā sabiedrībā.
- Dalībniekiem ir pamatzināšanas par sociālajiem tīkliem.

 

Apmācībās aicināti piedalīties ne vairāk kā 2 cilvēki no vienas organizācijas. Apmācības notiks latviešu valodā. Dalība apmācībās ir bez maksas. Dalībniekiem tiks nodrošinātas naktsmājas, ēdināšana un apmācību materiāli. Dalībniekiem jāsedz ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu. Pieteikšanās iespējama līdz 2013. gada 27. martam.

 

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrību "Latvijas Tautas skolas mācību centrs "Zinātne"" un  biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" struktūrvienību "Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne". Sīkāka informācija par apmācībām un pieteikšanos: www.jaunatne.gov.lv

 

Kontaktinformācija:

 

Juta Reķele
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Eiropas Savienības programmu daļas projektu koordinatore
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
E-pasts: juta.rekele@jaunatne.gov.lv
Tālr.: 67358062