Ventspils Bērnu bibliotēka un Gāliņciema bibliotēka sadarbībā ar Ventspils 1. ģimnāzijas skolotāju Veltu Lazukinu, Ventspils 1. pamatskolas skolotāju Aiju Griezi un pirmsskolas izglītības "Eglīte" audzinātāju Zitu Janušoni izvērtējušas projektā "Zīmējam grāmatu" 50 bērnu pašdarināto grāmatu autoru darbus.
No šiem darbiem tika atlasīti trīs vislabākie un oriģinālākie:

• Marija Ivanova (Ventspils 1.ģimnāzijas 5.a klase)

• Linda Celma (Ventspils 1.pamatskolas 5.klase)

• Madara Lāce (PII "Eglīte" grupiņa "Zīļuki") 

Galvenā balva uzvarētājiem būs pašdarināto grāmatu digitālo kopiju publicēšana Ventspils bibliotēkas virtuālo izstāžu galerijas http://e-izstades.ventspils.lv bērnu zīmējumu sadaļā.

Grāmatu darināšanas akcija sākās 2009. gada decembrī valsts Kultūrkapitāla fonda "Zīmējam grāmatu" ietvaros, kad Ventspils Bērnu bibliotēkā un Ventspils Gāliņciema bibliotēkā bērni tikās ar multimākslinieci un bērnu grāmatu autori Ivetu Vecenāni. Autores dāvinātās kura ietvaros māksliniece Iveta Vecenāne Mākslinieces dāvātās melnbaltās ilustrācijas bērni varēja pēc saviem ieskatiem komplektēt, izkrāsot, papildināt ar saviem zīmējumiem un aprakstiem un katram veidot savu stāstu – grāmatu par ģimeni, tās ikdienu un svētkiem.
 

Informāciju sagatavoja:
Solvita Štekerhofa
Ventspils bibliotēka
Bērnu bibliotēkas vadītāja
Tālr.: 63627361