Mēs visi spējam ceļot laikā, apgalvo fiziķis Freds Alans Volfs.
Balstoties  uz hindu jogas sistēmām, autors  pārliecinoši rāda, kā mēs varam pārvarēt laiku, izmantojot jebkuru garīgu praktizēšanu, piemēram, meditāciju, kas ļauj pārvarēt mūsu ego. Viņš saprotami un aizraujoši atklāj, kā kvantu fizika balsta šo apgalvojumu. Volfs izskaidro tādas parādības kā melnie caurumi, tārpejas un paralēlie Visumi un iezīmē cilvēka attiecības ar tām.
Volfa aizraujošais vēstījums mums palīdz iztēloties, kādi būtu ceļojumi jogas prātā uz nākotni vai pagātni. Viņš apgalvo, ka tie noteikti  uzlabotu mūsu dzīves kvalitāti. Ceļojums laikā, piemēram, ļautu katram dziļāk un stiprāk izjust sevi,   pagrieztu atpakaļ novecošanas procesu un mums visiem kopā sniegtu gudrību, kas veicinātu pasaules izpratni. 

Grāmatas autors palīdz pārvarēt priekšstatu, ka laiks ir lineārs. Savukārt tas palīdz pārvarēt bailes no nāves un ieskatīties dvēseles nemirstīgajā dabā.
 
Volfam ir racionālas fiziķa zināšanas un pētījumos balstīta izpratne par garīgumu, turklāt par sarežģītām parādībām viņš prot pastāstīt aizraujoši un saprotami.
 
Ceļojums laikā var būt zinātnisks fakts, nevis izdoma!
 
No angļu valodas tulkojusi Velga Vīgante.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ilona Liedeskalniņa
Apgāds "Lietusdārzs"
Tālr.: 26214327