No 4. februāra līdz 18. februārim Latvijas Universitātes Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulv. 19, 203. telpa) apskatāma izstāde "Collatis viribus. Kopīgiem spēkiem. Teoloģijas fakultātes mācībspēku nozīmīgākās publikācijas (1920-2010)". Izstāde veltīta Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes 90 gadu jubilejai.
Pirmo reizi tik plašā klāstā vienkopus var iepazīties ar LU Teoloģijas fakultātes mācībspēku devumu kopš fakultātes izveides 1920. gadā līdz pat mūsdienām. Apkopotie materiāli – disertācijas, monogrāfijas, zinātniskie raksti un publikācijas periodiskos izdevumos – uzskatāmi atklāj, ka LU Teoloģijas fakultātes mācībspēku devums ir nozīmīgs ne tikai Alma Mater, bet arī teoloģiskās domas veidošanā un reliģiju vēstures izpētē nacionālā līmenī. Kopumā izstādē ir aplūkojami vairāk nekā 200 LU Teoloģijas fakultātes mācībspēku publikācijas.
 
Īpaša uzmanība izstādē būtu jāpievērš mācībspēku publikācijām LU Teoloģijas fakultātes veidošanās un nostiprināšanās posmā (1920-1944). Tajā laikā LU Teoloģijas fakultātē darbojās izcili zinātniskās un garīgās dzīves veidotāji: prof. Ludvigs Ernests Adamovičs, prof. Kārlis Kundziņš, prof. Voldemārs Maldonis, doc. Ludvigs Bērziņš, doc. Alberts Freijs u.c. Ievērojamu lomu LU Teoloģijas fakultātes darbības pamatos snieguši ārzemju mācībspēki - Imanuels Gustavs Adolfs Bencingers un Gustavs Menšings.
 
LU Teoloģijas fakultātes darbību dažādos laika posmos ir skāruši smagi pārbaudījumi - gan darbības īslaicīga apturēšana Otrā pasaules kara laikā, gan pilnīga slēgšana uz pusgadsimtu padomju laikā. Jauns posms teoloģijas attīstībā Latvijā sākās pēc valsts neatkarības atgūšanas. LU Teoloģijas fakultātes mācībspēki sarakstījuši plašu klāstu zinātniskos rakstus, grāmatas, monogrāfijas un disertācijas, kas kalpo kā studiju pamatbāze LU Teoloģijas fakultātes studentiem un ikvienam, kas interesējas par teoloģiskiem un garīgiem jautājumiem.

Izstādē aplūkojami iespieddarbi no LU Bibliotēkas krājuma, kā arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas.
 

Informāciju sagatavoja:
Ilona Vēliņa-Švilpe
Latvijas Universitātes Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēka: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija
Tālr.: 67034431