Latvijas Universitātes Bibliotēkas kā LU zinātniskā mantojuma glabātājas un popularizētājas viens no galvenajiem darba virzieniem ir apkopot un veicināt piekļuvi informācijai par LU personāla intelektuālo īpašumu un zinātniskās darbības rezultātiem.
Lai aktualizētu un popularizētu jaunākos zinātniskos sasniegumus Latvijas Universitātē, LU Bibliotēka ir izveidojusi virtuālo izstādi "Latvijas Universitātes 2009. gada intelektuālie sasniegumi publikācijās", kas veltīta LU 68. zinātniskajai konferencei, kas šogad norisināsies no janvāra līdz maijam.
 
 
Izstādē ietverti LU mācībspēku un zinātnieku 2009. gada publikāciju apraksti, kuri sadalīti vairākās sadaļās atbilstoši LU struktūrvienībām. Publikāciju sarakstā iekļauti izdoto monogrāfiju, zinātnisko un elektronisko publikāciju apraksti.
 
Informāciju par šīm un citām LU akadēmiskā un zinātniskā personāla publikācijām pieejama LU Bibliotēkas veidotajā "Latvijas Universitātes zinātnieku publikāciju un vēstures datubāze", kas regulāri tiek papildināta ar zinātnieku iesniegto informāciju.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ruta Garklāva
Latvijas Universitātes Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67034432
www.lu.lv