Pagājušā gada laikā Latvijas lielāko zinātnisko un augstskolu bibliotēku valsts nozīmes elektroniskais kopkatalogs tika papildināts ar gandrīz 57 000 bibliogrāfiskajiem ierakstiem, no kuriem lielāko daļu veido Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) un Latvijas Universitātes bibliotēkā 2009. gadā sagatavotie elektroniskie ieraksti. Līdz ar šo nozīmīgo papildinājumu bibliogrāfisko ierakstu skaits valsts nozīmes elektroniskajā kopkatalogā sasniedzis 460365 ierakstu apjomu. Tas nozīmē, ka ikviens interesents ar interneta starpniecību, neapmeklējot bibliotēku, var meklēt 8 Latvijas lielāko bibliotēku krājumos informāciju par gandrīz pusmiljons iespieddarbiem un par citiem šajos krājumos esošajiem vizuālajiem un audio materiāliem.
Turklāt ierakstu veidošanā uzsākta jaunas katalogu digitalizācijas sistēmas Retro Web izmantošana. Ar tās palīdzību kopkatalogā šobrīd iekļauti vairāki simti nošu un karšu apraksti, kuriem pievienoti arī vēsturisko kataloga kartīšu attēli.

Valsts nozīmes elektroniskais kopkatalogs izveidots bibliotēku informācijas sistēmā ALEPH 500, kuras darbību Latvijas bibliotēkās nodrošina valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas".
 
Ar programmu Retro Web tiek apstrādātas un pārveidotas digitālā formātā tradicionālās bibliotēku kataloga kartītes, kuras agrāk lietotājiem bija pieejamas papīra formātā. Arī vairākas Latvijas Nacionālās bibliotēkas Nacionālās bibliogrāfijas datu bāzes pagājušajā gadā tika papildinātas, izmantojot jauno digitalizācijas sistēmu. Monogrāfiju un turpinājumizdevumu  datubāzei pievienoti 20183 ieraksti, savukārt Analītikas datubāzei - 21294 ieraksti.
 
Visas minētās datu bāzes izveidotas integrētajā bibliotēku informācijas sistēmā ALEPH 500, ar kuru strādā 8 valsts nozīmes Latvijas bibliotēkas:
Latvijas Nacionālā bibliotēka,

Latvijas Universitātes bibliotēka,

Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka,

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka,

Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka,

Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēka,

J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas bibliotēka,

Ekonomikas un kultūras augstskolas bibliotēka.
 
Sistēma ALEPH 500 visā pasaulē tiek izmantota vairāk nekā 20 gadus un visu laiku tiek pilnveidota atbilstoši arvien jaunajiem tehnoloģiskajiem izaicinājumiem, ar kuriem sastopas bibliotēkas informācijas laikmetā. Sistēmas izstrādātājs "ExLibris Group" ir vadošs starptautiska mēroga uzņēmums, kas piedāvā dažādus tehnoloģiskos risinājumus bibliotēku un informācijas centru vajadzībām – ALEPH, Voyager, SFX, Metalib, Verde, DigiTool, Primo, ExLibris Rosetta, bX Recommender Service.

Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" ir dalībniece organizācijā IGeLU, kas ir Starptautiska ExLibris produktu lietotāju organizācija (International Group of ExLibris Users).
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga
V/a "Kultūras informācijas sistēmas" sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 7844902; 29119713