Latvijas Ornitoloģijas biedrībai ir tas gods un prieks dāvināt žurnāla "Putni dabā" 2013. gada pirmo numuru Latvijas publiskajām bibliotēkām. Līdzīgi kā tas bija arī 2012. un 2009. gadā.

Šo un iepriekšējā gada numurus palīdzēja izdot Latvijas vides aizsardzības fonds, Arcadia fonds, karšu izdevniecība Jāņa sēta, tipogrāfijas grupa United Press, papīra piegādātāju Arctic Paper un Papyrus, aģentūras Due un privātie atbalstītāji (pilnu sarakstu skatīt http://putnidaba.lv/atbalstitaji/). 


Šoreiz lasiet par 2013. gada putnu – kākauli, plēšputnu novērojumiem Latvijā, putnu paradīzi – Jaunzēlandi, skolu programmas jaunumiem, kā arī citus rakstus. "Putni dabā" 2013/1 ir pieejams arī elektroniski mājas lapā: http://putnidaba.lv/drukatie-numuri-2/2013-1/


Šogad ir plānots izdot vēl trīs žurnāla numurus un tos izplatīt visām Latvijas publiskajām bibliotēkām, taču vēl nav skaidrs, vai tas izdosies. Marta mēnesī piedalāmies projektu konkursā Labiedarbi.lv un uzvaras gadījumā arī bibliotēkas saņems visus četrus šogad plānotos numurus (no kuriem viens jau ir izdots). Ja no katras bibliotēkas izdotos iegūt tikai 10–20 balsis, tad uzvara būtu iespējama! Tās būtu tikai 5 balsis par katru šogad izdodamo numuru. Vairāk informācijas par šo projektu: http://putnidaba.lv/sakums/


Nobalsot par projektu “Žurnāla “Putni dabā” krāsainie numuri Latvijas bibliotēkām” ir iespējams bez maksas līdz 31. martam apmeklējot abas vietnes:

http://ej.uz/putni13a – gan ar mobilo tālruni (portālā Labiedarbi.lv),

http://ej.uz/putni13b – gan ar Draugiem.lv profilu.


Žurnāls "Putni dabā" tiek izdots kopš 1987. gada un līdz šim ir izdoti 61 tā numurs. Izdevējs – Latvijas Ornitoloģijas biedrība – ir lielākā dabas aizsardzības organizācija, kas apvieno ap 500 biedru visā Latvijā. Par LOB biedru var kļūt ikviens interesents un žurnālu "Putni dabā" LOB biedri saņem bez maksas. Vairāk informācijas – www.lob.lv un http://putnidaba.lv/.


Pavasaris ir tikpat kā klāt un drīz mūs priecēs putnu balsu koris. Labam noskaņojumam un apmācību nolūkos esam izdevuši jaunu albūmu ar 65 putnu balsīm, kas bez maksas ir pieejams šeit. Lai putnu balsis ieskandina pavasari arī esot telpās!

 

Žurnāla sadali bibliotēkām veic Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku konsultatīvais centrs.

Ziņu sagatavoja:
Agnis Bušs
LOB populārzinātniskā žurnāla "Putni dabā" redaktors

Tagi: Dāvinājumi bibliotēkām, Latvijas Ornitoloģijas biedrība