2013. gada 13. martā plkst. 10.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā (Rīgā,  Tērbatas ielā 75) notiks seminārs Pierīgas reģiona bibliotekāriem. 

 

Semināra programma 

 

10.00-10.10 Semināra atklāšana

 

10.10-10.45 NACIONĀLĀS BIBLIOGRĀFIJAS DATUBĀZES

Ilona Dukure, LNB Bibliogrāfijas institūta direktora vietniece 

Jautājumi un atbildes 

 

10.45-11.30 NOVADPĒTNIECĪBAS SATURS DIGITĀLĀ LAIKMETA BIBLIOTĒKĀS

Kristīne Zaļuma, LNB Letonikas un Baltijas centra vadītāja

Jautājumi un atbildes


11.30-12.30 PUSDIENAS PĀRTRAUKUMS


12.30-13.00 LATVIJAS NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS JAUNĀ ĒKA 

Signe Valtiņa, LNB Sabiedrisko attiecību speciāliste

Jautājumi un atbildes


13.00-13.30 JAUNĀKĀS PROFESIONĀLĀS LITERATŪRAS APSKATS

Elita Vīksna, LNB Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre

Jautājumi un atbildes


13.30 – 14.00 PĀRSKATS PAR 2012.GADU

Evita Gleizde, Salaspils novada bibliotēkas galvenā bibliotekāre-metodiķe

Jautājumi un atbildes


14.00-14.15 LNB BRĪVPIEEJAS APMAIŅAS KRĀJUMS

Ilze Kļaviņa, LNB Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre

Jautājumi un atbildes


Semināra noslēgumā – LNB Brīvpieejas apmaiņas krājuma apmeklējums.


Semināru organizē:

Latvijas Nacionālās bibliotēkas

Bibliotēku konsultatīvais centrs 

E-pasts: evija.vjatere@lnb.lv

Tālr.: 67969130