No 18. līdz 22. janvārim Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) grāmatu izsniegšanas punktā Dienas aprūpes centrā bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem rīdziniekiem Katoļu ielā 57 noritēja pilota apmācību kurss informācijas tehnoloģiju pamatiemaņās.
Šo apmācību programmu Valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" (v/a KIS) publisko bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" (3TD) uzdevumā izstrādāja un testa versijā pārbaudīja SIA "Baltijas Datoru Akadēmija" (BDA).

Interese par apmācībām bija tik liela, ka astoņu ieplānoto nodarbību vietā grupām latviešu un krievu valodā Dienas aprūpes centrā tika organizētas vēl divas grupas un novadītas papildnodarbības interneta un sludinājumu portālu lietošanā. 

Apmācību dalībnieki noklausījās IT pamatiemaņu teorētiskās nostādnes un daudz laika veltīja praktiskām nodarbībām, izmantojot pasniedzēja konsultācijas. Augstu novērtējumu guva arī iespiestie mācību materiāli latviešu un krievu valodā, kas ļaus pilnveidot prasmes arī patstāvīgi.

Nodarbību laikā tika apgūti datora lietošanas pamatu pamati, māksla meklēt un atrast informāciju, arī valsts un pašvaldību institūciju informāciju internetā, prasme veidot elektronisko saraksti, kā arī pamatiemaņas darbā ar Word, jo tieši šī programma darba meklētājiem ir nepieciešama, veidojot CV.
RCB Grāmatu izsniegšanas punkta vadītāja Natālija Petrāne atzīst, ka apmācības devušas ļoti daudz, jo cilvēki, kas 18. janvārī pirmo reizi sēdās pie datora un ņēma rokā datorpeli, tagad spēj orientēties un komunicēt elektroniskajā vidē.

Turklāt bibliotekāri sola, ka apmācības turpināsies – katru trešdienu no plkst. 10.00 līdz 12.00 profesionāls bibliotēkas darbinieks Dienas centra grāmatu izsniegšanas punktā vadīs nodarbības internetā un Office programmās (patlaban šeit ir pieejami 3 datori ar interneta pieslēgumu) ikvienam interesentam.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Daina Ģeibaka
Rīgas Centrālās bibliotēkas Publicitātes nodaļas vadītāja
Tālr.: 67607562