20. janvārī Ventspils Bērnu bibliotēkā pulcējās Ventspils Bērnu bibliotēkas, Pārventas bibliotēkas un Gāliņciema bibliotēkas lasītāji – bērni, kuru viens no mīļākajiem vaļaspriekiem ir lasīšana, un tika nosaukti goda titula Dižlasītājs saņēmēji.
Titulu Ventspils Bērnu bibliotēkas 2009. gada Dižlasītājs ieguva Paula Kukle, titulu Ventspils Gāliņciema bibliotēkas 2009. gada Dižlasītājs ieguva Dinija Dinsberga, bet titulu Pārventas bibliotēkas 2009. gada Dižlasītājs - Arta Amanda Auziņa.

Tika atzīmēti arī citi čaklākie lasītāji - Ventspils Bērnu bibliotēkā tā ir Līva Kukle un Līga Goldmane, Ventspils Gāliņciema bibliotēkā - Toms Rubenis un Annija Pulmane, Pārventas bibliotēkā - dvīņu māsas Santra un Sarma Vēbergas.

Čaklāko lasītāju noteikšana bērnu auditorijas vidū ir kļuvusi par tradīciju. Ik gadu atlasi veic, izmantojot bibliotēku informācijas sistēmu Alise4, kurā tiek veikta grāmatu izsniegšanas un saņemšanas uzskaite, un balstoties uz bibliotekāra un lasītāja pārrunām par izlasītajām grāmatām.
Bibliotēkas goda titulu piešķiršana ir atzinība, kuras mērķis ir lasīšanas veicināšana bērnu un jauniešu vidū.
 

Informāciju sagatavoja:
Solvita Štekerhofa
Ventspils bibliotēkas Bērnu bibliotēkas galvenā bibliotekāre
Tālr.: 636 27361