28. janvārī plkst. 17.00 Latgales Centrālās bibliotēkas lasītavā notiks tikšanās ar literātu Valdi Ķikānu.
V. Ķikāns dzimis Ērģemes pagastā Valkas novadā zemnieku ģimenē. Skolojies Latvijas Universitātē un 1954. gadā pabeidzis Filoloģijas fakultātes latviešu valodas un literatūras nodaļu. No 1954. gada līdz 1960. gadam un kopš 1986. gada ir bijis docētājs Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā; LVU aspirants un docētājs (1960-1966); ZA Valodas un literatūras institūta zinātniskais līdzstrādnieks (1967-1980).

No 1972. gada V. Ķikāns ir Rakstnieku Savienības biedrs. Deviņdesmitajos gados Daugavpils Universitātē Latviešu literatūras un kultūras katedrā bakalaura un maģistra studiju programmās docējis lekciju kursus: latviešu folklora, latviešu literatūras teorētiskās problēmas, tradicionālie literatūras virzieni, modernisma literatūras virzieni u.c.

Ilgajos mūža un darba gados latviešu literatūra saņēmusi bagātīgu dzejnieka pienesumu. 1972. gadā sarakstīta grāmata par latviešu poēmas vēsturi "Dziedi man, mūza", apceres par dzeju "Vienmēr zaļais koks" (1976), "Lirika: tēli, kompozīcija, žanri, virzieni" (1998), dzejoļu krājums "Sievietes vārdi" (1984), "Tāds, māte Latvija, tavs pavasaris" (1991), dzejoļu un atmiņu grāmata "Latgalē dzimusī" (2000) un daudzi citi darbi.

V. Ķikāns rakstījis ļoti daudz rakstu un recenziju par aktuālām parādībām latviešu literatūrā, kuras publicētas dažādos periodiskajos izdevumos.

Cienījamais literāts tagad retu reizi ir Daugavpilī, jo devies pelnītā atpūtā un dzīvo savos laukos, tāpēc aicinām izmantot šo izdevību un atnākt uz tikšanos…
 
Būsiet mīļi gaidīti Latgales Centrālās bibliotēkas Lasītavā, 2. stāvā.
 

Informāciju sagatavoja
Dzidra Stupāne
Latgales Centrālās bibliotēkas direktores vietniece
Tālr.: 65476341; 26325472