Latvijas Bibliotēku padome ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kas piedalās valsts stratēģijas izstrādē bibliotēku jomā, veicina bibliotēku attīstību un sadarbību, kā arī lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas attiecas uz bibliotēku darbību. Padomes sēdes tiek organizētas ne retāk kā reizi divos mēnešos. LBP sēžu darba kārtība tiek sastādīta  saskaņā ar LBP gada darba plānu, kā arī var būt iekļauti steidzamā kārtā izskatāmi aktuāli jautājumi.
LBP sastāv no kultūras ministra uzaicinātiem speciālistiem, kuri pārstāv bibliotēkas, bibliotēku nozares nevalstiskās organizācijas un ar bibliotēku nozari saistītas institūcijas. Padomes sastāvā ir 17 locekļi. LBP pilnvaru laiks ir trīs gadi.

Latvijas Bibliotēku padome darbību uzsāka 1998. gadā. No 1998. – 2002. gadam LBP priekšsēdētāja ir Agnese Buholte, Latvijas patentu tehniskās bibliotēkas direktore.
2003. gadā par LBP priekšsēdētāju tiek ievēlēta Latvijas Universitātes Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes nodaļas profesore Baiba Sporāne, kura 2006. gadā par priekšsēdētāju tiek ievēlēta atkārtoti. LBP priekšsēdētājas vietnieces pienākumus no 2003.- 2009. gadam pilda Rīgas Centrālās bibliotēkas direktore Dzidra Šmita.
 
No 2010. gada Latvijas Bibliotēku padomē darbosies šādā sastāvā:

Padomes priekšsēdētāja

Aija Janbicka - Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas pārstāve, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas direktore, tālr. 67089443, e-pasts: Aija.Janbicka@rtu.lv

Padomes priekšsēdētāja vietniece

Baiba Tormane – Bauskas  Centrālās bibliotēkas direktore, tālr. 63960581, e-pasts: baiba.rcb@apollo.lv

Padomes sekretāre

Linda Langenfelde - Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļas Vecākā referente, tālr. 67330223, e-pasts: Linda.Langenfeldee@km.gov.lv

Padomes locekļi

Ināra Aploka – Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkas direktore

Sigita Brice – Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāja

Agnese Buholte – Latvijas Patentu tehniskās bibliotēkas direktore

Baiba Eversa – Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības valdes locekle, Skrundas vidusskolas bibliotēkas vadītāja

Iveta Gudakovska –Latvijas Universitātes bibliotēkas direktore

Baiba Holma – Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas vadītāja

Armands Magone – V/a "Kultūras informācijas sistēmas" direktors

Margarita Marcinkeviča – Ventspils galvenās bibliotēkas direktore

Anna Mauliņa – Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes locekle, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora vietniece

Daiga Orbidāne – Salaspils novada bibliotēkas direktore

Vita Paulāne – Latvijas Pašvaldību savienības Izglītības un kultūras komitejas locekle, Stopiņu novada Domes priekšsēdētāja vietniece

Antra Sprudzāne – Gulbenes bibliotēkas direktore

Dzidra Šmita – Rīgas Centrālās bibliotēkas direktore

Jānis Turlajs – Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļas vadītājs

Andris Vilks – Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors.
 
Latvijas Bibliotēku padomes sēžu protokoli un sīkāka informācija par Latvijas Bibliotēku padomi Kultūras ministrijas mājas lapā: http://www.km.gov.lv/lv/nozares_info/biblio/lb_padome.html
 
Latvijas Bibliotēku padome aicina sūtīt ierosinājumus un informāciju par bibliotēku darba profesionālajiem jautājumiem un problēmām.

Pasta adrese:
Latvijas Bibliotēku padome
K.Valdemāra iela 11-a
Rīga, LV-1364
Tālr.: 67330223
 

Informāciju sagatavoja:
Linda Langenfelde
Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļas vecākā referente, Latvijas Bibliotēku padome sekretāre
Tālr.: 67330223