E-prasmju nedēļa no 2. līdz  5.martam tiek rīkota visās Eiropas Savienības dalībvalstīs  ar mērķi popularizēt inovācijas apmācību un izglītības procesā, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pakalpojumus.
E-prasmju nedēļas laikā dalībniekiem būs iespējams apgūt jaunas IKT iemaņas, kā arī mācību spēkiem apgūt jaunas prasmes, izmantojot e-pakalpojumus un tādējādi uzlabojot mācību. Tāpat plānots sabiedrību informēt par šobrīd pieejamajiem e-pakalpojumiem un to izmantošanu ikdienā, piemēram, portālā www.Latvija.lv. Kā liecina Eiropas Komisijas veiktais pētījums, Latvija ierindojas desmitajā vietā internetbanku pakalpojumu izmantošanā, tāpat kopumā iedzīvotājiem ir labas interneta izmantošanas prasmes, piemēram, meklējot un lasot aktuālāko informāciju ziņu portālos, apgūstot tālmācības kursus globālajā tīmeklī un videokonferenču rīkošanā.

E-prasmju nedēļas projekta mērķis ir veicināt sabiedrībā apziņu, ka arvien vairāk paaugstinās elektronisko prasmju nozīme dzīves kvalitātes uzlabošanā mūsdienu sabiedrībā, kā arī pieaug pieprasījums pēc augsta līmeņa IKT praktiķiem.

E-prasmju nedēļas ietvaros tiks aicinātas piedalīties pašvaldības, izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, uzņēmēji, kā arī bibliotēkas, rīkojot savas iestādes telpās "atvērto durvju dienu", lai pēc iespējas plašāku auditoriju informētu par piedāvātajiem IKT tehnoloģiju pakalpojumiem e-prasmju attīstībai.

Piemēram, jau patlaban LIKTA mājas lapā www.eapmacits.lv  iedzīvotājiem ir iespēja aizpildīt testu "IT barometrs", kurā ikviens var novērtēt savas pamatprasmes informācijas tehnoloģijās. Tests dod iespēju pārbaudīt savu kompetences līmeni IKT jomā, kā arī iespēju saņemt automātisku vērtējumu ar norādījumiem uz nepieciešamajiem uzlabojumiem.

RAPLM sadarbībā ar LIKTA, atsaucoties uz Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta Inovāciju politikas direktorāta IKT konkurētspējai un inovācijām nodaļas aicinājumu, ir atbildīgas par e-prasmju nedēļas pasākumu norisi Latvijā.
 
Vairāk informācijas par e-prasmju nedēļas aktivitātēm bibliotēkās:
 
Inga Niedra
Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas"
Apmācību koordinatore
Tālr.: 67844895

Ilma Elsberga
Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas"
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67844902; 29119713

 
Informāciju sagatavoja:
Ilze Dišlere
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67770388; 26111123