2010. gada 20. janvāri LNB Bibliotēku attīstības institūta telpās (Tērbatas ielā 75) Mācību centrs saņēma dāvinājumu -- virszemes TV dekoderu, televizoru un citu signāla uztveršanai nepieciešamo tehniku. Dāvinājumu svinīgi pasniedza SIA Lattelecom Korporatīvo risinājuma dienesta Valsts un pašvaldību nozares direktors Jānis Kirilka. Pasākumā piedalījās KM Bibliotēku nodaļas vadītājs Jānis Turlajs, LNB direktors Andris Vilks, valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" direktors Armands Magone, kā arī LNB darbinieki un interesenti.
LNB Mācību centrā regulāri notiek bibliotēku darbinieku apmācības interneta resursu izmantošanā, skarot arī digitālās televīzijas izmantošanu. Līdz ar SIA "Lattelecom" dāvinājumu LNB Mācību centrs papildina tehnoloģisko aprīkojumu un piedāvājumu. Televizoru varēs izmantot mācību procesā arī vizuāli apgūstot dažādu valstu profesionālo informāciju bibliotēku nozarē, grāmatniecībā un informācijas tehnoloģiju jautājumos.

LNB direktors Andris Vilks pateicās par dāvinājumu, uzsverot, ka pasaules kontekstā televizori ir neatņemama bibliotēku infrastruktūras sastāvdaļa.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Anna Mauliņa
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta direktore
Tālr.: 67312793