Starptautiskā organizācija eIFL.net izsludina jaunas publisko bibliotēku attīstības un inovāciju programmas Public Library Innovation Program (PLIP) atvēršanu, kas paredzēta publisko bibliotēku inovatīvu pakalpojumu nodrošināšanai pārejas un jaunattīstības valstīs. Programma tiks finansēta no Bill & Melinda Gates Foundation līdzekļiem un dotāciju kopējā summa trijos tās realizācijas gados ir $ 1.4 miljoni.
Programmas (http://plip.eifl.net) mērķis ir veicināt publisko bibliotēku attīstību, atpazīstamību sabiedrībā, sekmēt sadarbība ar pašvaldībām, uzņēmumiem un citām organizācijām un atbilstoši savām vajadzībām, veidot jaunus inovatīvus pakalpojumus. Mūsdienās visā pasaulē tehnoloģijas ir būtiski mainījušas publisko bibliotēku funkcijas, sniedzot to lietotājiem pieeju izglītības un sakaru pakalpojumiem. Tomēr daudzās pārejas un jaunattīstības valstīs vēl joprojām nepieciešami papildus finanšu līdzekļi.
 
Pieteikumu iesniegšana notiks divās kārtās. Pirmajā kārtā tiks izvērtēti un atbalstīti 10 labākie, interesantākie, oriģinālākie projekti, kas paredz jaunu pakalpojumu un tehnoloģiju ieviešanu, kvalitatīvi uzlabojot bibliotēkas kopējo pakalpojumu līmeni un nodrošinot inovatīvu lietotāju apkalpošanu, kas uzlabotu to dzīves līmeni. Katram no desmit atbalstītajiem projektiem tiks piešķirti līdz pat 30.000 USD uz vienu gadu.
 
Lai popularizētu pirmajā kārtā realizēto projektu idejas un to ieviešanu arī citu valstu bibliotēkās, otrajā kārtā tiks atbalstīti projekti, kas paredz pirmās kārtas granta saņēmēju inovāciju ieviešanu savā valstī. Granta apjoms līdz 15,000 USD. Tiks realizēti arī dažādi pieredzes apmaiņas pasākumi, starptautiskas konferences u.c.
 
Trešajā kārtā 15 bibliotēkām tiks pasniegtas inovāciju veicināšanas balvas 1000 USD apmērā.
 
Trīs gadu dotāciju programma -
2010.g.: desmit granti līdz 30,000 USD
2011.g.: desmit granti līdz 15,000 USD
2012.g.: piecpadsmit Innovation Awards 1000 USD
 
Programmas mērķi -

• Aktivizēt publiskās bibliotēkas izstrādāt jaunus novatoriskus pakalpojumus – nodrošināt pilnīgāku informācijas pieeju, tādējādi uzlabojot sabiedrības locekļu dzīves apstākļus, veicināt jaunu tehnoloģiju un komunikācijas veidu apguvi, atbalstīt mūžizglītību

• Realizēto inovatīvo pakalpojumu novērtēšana, to popularizēšana un ieviešana dažādu valstu bibliotēkās

• Nodrošināt inovatīvo ideju ilgtspēju, veicinot publiskās bibliotēkas uzsākt jaunus un veiksmīgus inovācijas projektus.
Inovatīvs pakalpojums nozīmē to, ka tas ir pilnīgi jauns, pirms tam nekad nav darīts šajā vietā, nekad nav vērsta uz šo mērķa grupu, nekad nav darīts šādā partnerībā, nekad nav izmantotas šādas tehnoloģijas.
 
Iespējamās mērķa grupas -
• Emigranti
• Etniskās minoritātes
• Fiziski ierobežoti cilvēki (ar kustību u.c. traucējumiem)
• Analfabēti
• Seniori
• Bezpajumtnieki u.c.
 
Iespējamie potenciālie partneri varētu būt dažādas iestādes, organizācijas, institūcijas, kas ir ieinteresētas sabiedrības izglītības veicināšanā -
• Bezpeļņas organizācijas
• Skolas un koledžas
• Dažādas iestādes
• Valsts aģentūras u.c.
 
Iespējamās tehnoloģijas -
• Datori, interneta pieeja mobilajiem telefoniem un citām mobilajām ierīcēm
• Web 2.0 rīki
• Jebkuras lietojumprogrammu, kas ļauj realizēt šo jauno pakalpojumu u.c.
 
Informācija par programmu http://plip.eifl.net

Iesniegšanas datums: 2010.g. 28 februāris

Dotācijas piešķiršana: 2010.g. aprīlis

Projektu ilgums: 12 mēneši

Pieteikumi angļu valodā

Lietotāju vajadzību novērtējums (Tipsheet)

Papildus informācija:plip@eifl.net
 
 
Informāciju sagatavoja:
Agrita Sagalajeva
Projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" administratore
Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas"
Tērbatas iela 53 - 2, Rīga, LV - 1011
Tālr.: 67844896; 29713449
Fakss: 67844890