2009. gada 12. februārī, plkst. 14.00 Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātē (Lomonosova ielā 1a, 203. auditorijā) notiks LU 68. zinātniskās konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija.
Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas programma
 
I. Kalniņa
Informācijas avoti interneta vidē.
 
B. Holma
Folksonomijas un to izmantošanas iespējas informācijas apstrādē bibliotēku darbā.
 
A. Grēniņa
Inovatīvi elektroniskie resursi bibliotēkās.
 
B. Mūze
Personas funkcionālā saistība ar darbu un tās atspoguļojums katalogā.
 
V. Gerkena
Lietotāju apkalpošanas problēmjautājumu izpēte Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas studentu noslēguma darbos 2000.-2009.gadā.
 
D. Pakalna
Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas programmu novērtējums. Darba devēju aptaujas rezultāti.
 
A. Taimiņa
J. K. Broce un viņa avotpētnieciskais darbs ar Kēnigsbergas Slepenā arhīva dokumentiem.
 
V. Zanders
Trimdas grāmatniecības izpētes dokumentālā bāze.
 
 
Kontaktinformācija:
Viesturs Zanders
LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas akadēmiskās maģistra studiju programmas "Bibliotēkzinātne un informācija" direktors
E-pasts: viesturs.zanders@lu.lv