No 2013. gada 25. marta līdz 29. martam notiks 2. starptautiskā virtuālā konference ICTIC 2013, kuru organizē Žilinas Universitātes Vadības un informātikas fakultāte (Slovākija).

 

Konference notiks tiešsaistē www.ictic.sk

 

Tā ir lieliska iespēja zinātniekiem, pētniekiem, studentiem un pētniecības institūcijām prezentēt savu pētījumu rezultātus, kas var tikt publicēti starptautiski citējamos izdevumos.

 

Papildinformācija