2010. gada 18. janvārī, Grāmatu izsniegšanas punktā Dienas aprūpes centrā Katoļu ielā 57, Rīgā, sākās pilota apmācību kurss centra apmeklētājiem. Valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" (v/a KIS) publisko bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" (3TD) uzdevumā apmācību programmu IT pamatiemaņu apguvei ir izstrādājusi un testa versijā pārbauda SIA "Baltijas Datoru Akadēmija" (BDA).
Dienas aprūpes centra apmeklētājiem piedāvātā mācību programma sastāv no astoņām nodarbību tēmām, kas īpaši piemeklētas iedzīvotāju grupai bez vai ar nelielām priekšzināšanām datoru un interneta resursu izmantošanā.

Inga Niedra, v/a KIS apmācību vadītāja, norāda: "Izstrādājot mācību programmas, e-apmācību moduļus bibliotēku apmeklētājiem un metodiskos materiālus bibliotekāriem, ņemam vērā, ka bibliotēkās IT prasmes vēlas apgūt  iedzīvotāji ar dažādām vajadzībām. Šī programma ir sagatavota, pamatojoties uz maznodrošināto iedzīvotāju – bezdarbnieku vajadzībām, kuri, iespējams, iepriekš nekad nav strādājuši ar datoru, bet tagad, lai iekļautos darba tirgū, ir spiesti apgūt, kā internetā atrast vajadzīgo informāciju, sagatavot un nosūtīt CV."

Piesakoties nodarbībai, ikvienam interesentam bija iespējams izvēlēties kādu no tēmām, piemēram, datora lietošanas pamati, darbs interneta vidē un iegūtās informācijas pielietošana, valsts un pašvaldību institūciju pieejamā informācija internetā un tās izmantošanas iespējas, sludinājumu dienesti internetā, e-pasta izmantošana saziņai.

No 18. līdz 22. janvārim Dienas aprūpes centrā notiks  astoņas nodarbības gan latviešu, gan krievu valodā. Katrai nodarbībai sekos konsultācijas, kuru laikā apmācību dalībnieki varēs strādāt patstāvīgi, izmantojot sagatavotos mācību materiālus vai lūgt pasniedzēja palīdzību.

Natālija Petrāne, Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB)  Grāmatu izsniegšanas punkta vadītāja, stāsta: "Mūsu centrā katru dienu uzturas līdz 100 apmeklētājiem. Ikdienā te ir pieejami trīs datori un interese par tiem ir ļoti liela, taču cilvēkiem trūkst zināšanu, kā tos izmantot. Šīs programmas lielākais ieguvums ir drukātie mācību materiāli, jo tie ļaus mūsu apmeklētājiem pilnveidot prasmes patstāvīgi arī tad, kad nodarbības būs beigušās. Turklāt mācību līdzekļi ir gan latviešu, gan krievu valodā."

Ilgvars Minkevičs, BDA pasniedzējs, atzīst: "Vadot nodarbības, esmu pārliecinājies, ka visi šie cilvēki ir darba meklētāji, tāpēc ļoti ieinteresēti apgūt prasmes, kas nepieciešamas, cīnoties par atgriešanos darba tirgū. Mans uzdevums ir viņus ievirzīt, lai tālāk katrs varētu darboties pats."
 
Apmācību laikā visi nodarbību dalībnieki izmanto klēpjdatorus, ko nodrošina 3TD ietvaros izveidotais Rīgas Reģionālais mācību centrs, kura rīcībā ir mobilā mācību klase ar 12 datoriem, ekrānu un projektoru.
 
Pilota apmācības Dienas  aprūpes centra apmeklētājiem ļaus 3TD apmācību programmas veidotājiem saprast, kā sagatavotie mācību līdzekļi darbojas praksē. Kad tiks veikti nepieciešamie labojumi un papildinājumi, visas publiskās bibliotēkas saņems mācību materiālus, kurus būs iespējams izmantot gan grupu nodarbībām, gan piedāvāt individuālas apmācības, izmantojot drukātos mācību līdzekļus vai  e-apmācības moduļus.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Sandra Vīgante
V/a "Kultūras informācijas sistēmas" projekta "Trešais tēva dēls" komunikācijas vadītāja
Tālr.: 67844885; 26565471