2013. gada 27. februārī no plkst. 10.00 līdz 14.00 LNB Bibliotēku konsultatīvā centra Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā (Rīgā, Tērbatas ielā 75, 3. stāvā) notiks reģionu galveno bibliotēku direktoru apaļā galda diskusijas par 2012. gada nozīmīgākiem notikumiem reģionu bibliotēkās.

 

Piedalās Bauskas, Cēsu, Jēkabpils, Salaspils (Pierīga) un Talsu reģionu galveno bibliotēku pārstāvji un Rēzeknes reģiona novadu metodiķis.

 

Papildinformācija