Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centra interneta vietnē www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/lnb-macibu-centrs var iepazīties ar jauno kursu plānu 2010. gada janvārim - martam.
Uz kursiem jāpiesakās, aizpildot un nosūtot uz e-pasta adresi macibu.centrs@lnb.lv pievienoto pieteikuma anketu.

Līdztekus jau esošajām kursu tēmām, tiek piedāvatas jaunas:

"Bibliotēkas sabiedriskās attiecības"

"Izstāžu darbs bibliotēkā"

"Pedagoģiskais darbs ar skolēniem publiskajā bibliotēkā"

"Lasītāju apmācības darba organizācija bibliotēkā"

"Krājuma saglabāšana: teorija un prakse"

"Publisko bibliotēku darbības plānošana"

"UDK un klasificēšanas procesa pamati"

"Kvalitatīva klasificēšana ar UDK"

"Skolas bibliotēkas krājums un tā uzskaite"

"Skolas biblitēkas darba organizācija".
 

Informāciju sagatavoja:
Dženija Dzirkale-Maļavkina
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centra vadītāja
Tālr.: 67969129