Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātniskie Raksti (LNB ZR) ir ikgadējs starptautisks un starpdisciplinārs zinātnisks izdevums, kurā pārstāvētas visas ar bibliotēku saistītās zinātņu nozares.
2009. gada rakstu krājums vienlaikus ir arī LNB jubilejas izdevums, kurā atspoguļojas pētniecības dažādība bibliotēkā.
 
Krājums lejupielādei pieejams: http://www.lnb.lv/lv/par-lnb/zinatiskie-raksti