Īsi pirms gadumijas "Latvijas Avīzes" redakcijā pārspriest kultūras jomai aktuālos jautājumus sanāca Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce, Latvijas Mākslas akadēmijas rektors Aleksejs Naumovs, Valsts kultūrkapitāla fonda direktors Edgars Vērpe, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs Juris Dambis un Valmieras Drāmas teātra valdes locekle Evita Sniedze. Viņus uzklausīja žurnālistes Monika Zīle un Linda Kusiņa.
Četri balsti
 
Monika Zīle: – Kādu kultūras attīstību lielās līnijās saskatāt 2010. gadā?
 
A. Vilks: – Kultūras ministrijā pēdējā laikā nav notikušas pārrunas ar kultūras institūciju pārstāvjiem par nozares problēmām kopumā. Rodas bažas, ka notiek mēģinājums kultūras iestādes konfrontēt savā starpā, apmēram tā: likvidēsim muzejus, lai var izdzīvot mūzikas un mākslas skolas. Tādēļ satiekamies neformāli, jo mums šķiet svarīgi saglabāt savstarpējo solidaritāti.