2009. gada nogalē klajā nāca Latgales Kultūras centra izdevniecībā sagatavotais literatūras almanahs "Olūts". Šis ir 14. almanaha laidiens, un tā prezentācija notiks 14. janvārī plkst. 14:00 Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā.
"Olūts" ir regulārs latgaliešu izdevums, kura žanriskais saturs aptver prozu, dzeju, literatūrkritiku, publicistiku un bibliogrāfiju. Pirmie seši "Olūta" numuri tika izdoti vācu okupācijas laikā 1943.–1944. gadā V. Loča izdevniecībā Daugavpilī, 7. numurs iznāca Rietumvācijā 1947. gadā, bet visi pārējie (8.–14.) numuri – Latgales Kultūras centra izdevniecībā no 1992. līdz 2009. gadam. No 2005. gada "Olūts" iznāk ar precīzu regularitāti – vienu reizi gadā, ir izveidojies stabils autoru loks, kurš iesūta publicēšanai paredzētus darbus. Lielākais šķērslis, ar ko nākas saskarties izdevējam, ir līdzekļu trūkums almanaha iespiešanai.

"Olūta" 14. laidienā publicēti Jāņa Blaževiča, Eleonoras Tjarves, Diānas Varslavānes, Roberta Upinīka, Vilmas Leles, Annas Šīrones, Ilzes Keišas, Romona Spaitāna, Valentīna Lukaševiča, Izidora Krūgaļauža, Leonarda Rakicka, Jāņa Rapšas, Līgas Andronovas, Ingunas Būmanes-Lūses, Voldemāra Vogula, Lauras Bicānes, Vincenta Čepuļa, Broņislava Belogrīva, Jāņa Rudiņa, Antona Rancāna, Oņtes Leičujoņa, Aijas Zujas, Sergeja Žukova, Leokadijas Razgales, Pētera Meikstuma, Antona Matvejāna, Vilhelmīnes Urtānes, Eleonoras Terēzijas Vaivodes, Ilonas Salcevičas, Pētera Zeiles, Alberta Spoģa un Ilgas Apines darbi, kā arī izdevniecības vadītāja Jāņa Elkšņa sagatavotā informācija par teksta noformējumu un iniciāļiem. Almanahā atrodama arī Latgales Kultūras centra izdevniecības darbu bibliogrāfija.
 

Informāciju sagatavoja:
Anna Keirāne
Rēzeknes Centrālās bibliotēkas Informācijas tehnoloģiju nodaļas galvenā bibliotekāre
www.rezeknesbiblioteka.lv
http://twitter.com/rezcb