Rīga, LETA. Veicot Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) filiāļu tīkla optimizāciju, ievērojami samazināts bibliotēku skaits, aģentūra LETA uzzināja Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejā.
Kā norādīja bibliotēku programmas vadītāja Kristīne Krūze, notikusi 11 filiāļu reorganizācija, kā rezultātā 39 bibliotēku vietā tagad Rīgā darbojas 28 bibliotēkas.
 
2007. gadā ar Rīgas domes lēmumu tika apstiprināta RCB un tās filiālbibliotēku tīkla optimizācijas koncepcija 2007.-2010. gadam, kas daļēji ir realizēta.
 
Mainoties ekonomiskajai situācijai, kas nosaka efektīvu budžeta līdzekļu un cilvēkresursu izmantošanu, ir radusies nepieciešamība vēl straujāk optimizēt RCB tīklu.
 
Līdz koncepcijas apstiprināšanai 2007. gadā Rīgas iedzīvotāju bibliotekāro apkalpošanu nodrošināja RCB un 44 tās filiāles.
 
RCB ir Rīgas reģiona galvenās bibliotēkas statuss, tā darbojas kā administrējošais, koordinējošais un metodiskais centrs filiālbibliotēkām.
 
Koncepcijas realizēšanas laikā veikta vērienīga RCB filiālbibliotēkas "Vidzeme" renovācija un rekonstrukcija, RCB Grīziņkalna filiālbibliotēka pārcelta uz renovētām pašvaldības telpām.
 
Rīgas domes Kultūras departaments veicis remontu RCB Vecrīgas filiālbibliotēkā, renovētas un būtiski uzlabotas, kā arī paplašinātas RCB Bibliotēku dienesta, Komplektēšanas un apstrādes nodaļas, Publicitātes nodaļas, Automatizācijas nodaļas un RCB filiālbibliotēkas "Zemgale" telpas.
 
Sadarbībā ar Rīgas domes Kultūras departamentu veikta paātrināta telpu renovācijas projektu izstrāde sešām RCB filiālbibliotēkām: "Rēzna", "Avots", Bolderājas filiālbibliotēkai, Pļavnieku filiālbibliotēkai, Ķengaraga filiālbibliotēkai un Zasulauka filiālbibliotēkai. Rīgas domes Īpašuma departaments izstrādājis tehniskās izpētes projektu Imantas filiālbibliotēkai.
 
Par atbilstošu un piemērotu telpu īrēšanu bibliotēkas vajadzībām tajās Rīgas apkaimēs, kurās nav piemērotu pašvaldības telpu, noslēgti izdevīgi nomas līgumi ar privātpersonām.
 
Atbilstoši starptautiskajai bibliotēku darba praksei, RCB paplašina sadarbību ar Rīgas domes pakļautībā esošajām iestādēm un valsts iestādēm, piedāvājot bibliotekāros pakalpojumus ārpus bibliotēkas telpām - atvērts RCB izsniegšanas punkts Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā un Dienas aprūpes centrā bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem, noris sarunas par izsniegšanas punkta izveidi Brasas cietumā.
 
 
Mārtiņš Vilemsons LETA
Copyright © LETA