Lai veicinātu bibliotekāru iesaisti veidojot bērnu un jauniešu izpratni par drošu moderno tehnoloģiju lietošanu un lai kopā ar bibliotēkas apmeklētājiem droši darbotos interneta vidē, Latvijas interneta asociācija, īstenojot projektu Net-Safe Latvia no 5. janvāra izsludina konkursu bibliotekāriem un bibliotēku darbiniekiem "Radošais pasākums par interneta drošību manā bibliotēkā".
Šobrīd internetu izmanto vairāk nekā 62% Latvijas iedzīvotāju, vecuma grupā no 15 – 19 gadu vecumam interneta lietotāju skaits pārsniedz 90%. Ir novērojama tendence, ka to bērnu un jauniešu skaits, kas internetu izmanto tieši bibliotēkās, palielinās. Tāpat bieži ir sastopamas situācijas, kad interneta izmantošana ir radījusi kādas nepatīkamas sekas – tiek pārpublicētas personiskas fotogrāfijas, notiek profilu uzlaušana, emocionāla pazemošana un tml. Nereti bibliotekāri savā darbā sastopas ar to, ka bērni un pieaugušie neapzinās interneta lietošanas riskus.

Lai spētu ar padomu palīdzēt ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem, kuri, neapdomīgi lietojot internetu, pakļāvuši sevi riskam, bibliotekāri februāra mēnesī tiek aicināti rīkot savās bibliotēkās radošus, interesantus, atraktīvus un izglītojošus pasākumus par drošāku interneta lietošanu un 9. februārī atzīmēt Vispasaules Drošāka interneta dienu. Bibliotēkas, iesaistot bērnus un jauniešus, viņu vecākus, skolotājus un citus novada vai pilsētas iedzīvotājus, rīkos seminārus, diskusijas un citus interaktīvus pasākumus, veltītus interneta drošībai.

Informācija par bibliotēkās notiekošajiem pasākumiem tiks publicēta mājas lapā www.drossinternets.lv.

Papildu informācija par projektu

Net-Safe Latvia ir sociāls projekts, kuru īsteno Latvijas Interneta asociācija ar partneri Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, veicot sabiedrības informēšanas un izglītošanas darbu par apdraudējumiem internetā, nodrošinot tīmekļa vietnē www.drossinternets.lv iespēju ziņot par pārkāpumiem internetā. Kā arī bērniem un pusaudžiem nodrošinot iespēju, zvanot uz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Uzticības tālruni 116111, saņemt kvalificēta psihologa konsultāciju.
 

Informāciju sagatavoja:
Ieva Šņickovska
Net-Safe Latvia projekta koordinatore