Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina pieteikties apmācībām "Eiropas Brīvprātīgais darbs tuvplānā" to organizāciju vai pašvaldības iestāžu pārstāvjus, kas vēlas uzzināt vairāk, plašāk un arī no praktiskās puses par to, kā īstenot Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projektu savā iestādē. Apmācībās notiks no 2013.gada 1.marta līdz 3.martam.

Apmācībām aicināti pieteikties:

  • pārstāvji no iestādēm, kuras vēl domā, vai akreditēties, lai ārvalstu brīvprātīgo jaunieti uzņemtu savā iestādē,
  • pārstāvji no akreditētām EBD nosūtītāj-, uzņēmēj- vai koordinējošām organizācijām, kurām vēl nav reāla EBD projektu īstenošanas pieredze,
  • pārstāvji no pieredzējušām organizācijām, kurās nomainījušies par EBD atbildīgie cilvēki.


Apmācībās dalībnieki uzzinās visu nepieciešamo, lai varētu īstenot Eiropas Brīvprātīgā darba projektu - kāda ir Eiropas Brīvprātīgā darba būtība, kas ir projekta sagatavošanas pamatā, kā projektā pielietot neformālo izglītību, kādas ir projektā iesaistīto pušu lomas un atbildības, dažādās kultūras u.c. Apmācībās būs iespēja satikt arī ārvalstu brīvprātīgos, kas savu brīvprātīgo darbu veic Latvijā.


No vienas organizācijas apmācībām var pieteikties viens pārstāvis.


Apmācības ir bez maksas, tiks segti uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumi, bet ceļa izdevumi līdz apmācību norises vietai dalībniekiem jāsedz pašiem. Apmācībās jāpiedalās visu apmācību laiku. Pieteikšanās: līdz 19. februārim, aizpildot pieteikumu tiešsaistē

Sīkāka informācija: www.jaunatne.gov.lv

 

Papildu informācija:

 

Eiropas Savienības (ES) programmas "Jaunatne darbībā" Eiropas Brīvprātīgā darba ietvaros organizācijām ir iespēja saņemt ES finansējumu, lai uzņemtu un nodarbinātu pie sevis brīvprātīgo(-s) no Eiropas vai citām pasaules valstīm. Eiropas Brīvprātīgais darbs ir iespēja organizācijai uzņemt no 1 – 30 brīvprātīgajiem (vecumā no 18 līdz 30 gadiem). Brīvprātīgais organizācijā var strādāt no 2 – 12 mēnešiem, palīdzot ikdienas darbā vai lielāku pasākumu rīkošanā.


No ES līdzekļiem brīvprātīgajiem tiek segti gandrīz visi ar projekta īstenošanu saistītie izdevumi: ceļa un uzturēšanās izdevumi (dzīvesvieta un pārtika), apdrošināšana, brīvprātīgā īstenoto aktivitāšu izmaksas, kā arī neliela kabatas nauda personīgiem tēriņiem.

 

Organizācijai, kas vēlas uzņemt brīvprātīgo(-s), jāiziet akreditācijas process, kā rezultātā tā varēs saņemt uzņēmējorganizācijas statusu un rakstīt projektu (aizpildīt projekta iesniegumu), un uzņemt pie sevis brīvprātīgo(-s).

 

Latvijai Eiropas Brīvprātīgā darba projektiem 2013. gadā pieejamais finansējums ir 1 044 420 eiro (734 023 LVL). Projektus var iesniegt 3 reizes gadā: 1.februāris, 1.maijs un 1.oktobris. Sīkāka informācija: www.jaunatne.gov.lv

Ziņu sagatavoja:
Elīna Zāgeusa
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Eiropas Savienības programmu daļas projektu koordinatore (Eiropas Brīvprātīgais darbs)
Tālr.: 67358061
www.jaunatne.gov.lv

Tagi: apmācības, Brīvprātīgais darbs, Eiropas Brīvprātīgais darbs