2009. gada 22. decembrī, plkst. 15.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (K. Barona ielā 14, Izstāžu zālē, otrajā stāvā) notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēkzinātnes un grāmatniecības vēstures diskusijkluba "Gūtenberga galaktika" sanāksme "Rīgas Centrālā bibiotēka pārmaiņu vējos".
Pirms gandrīz astoņdesmit gadiem izcilais indiešu bibliotēkzinātnieks Šiali Ranganatans formulēja piecus bibliotēku nozares likumus. Viens no tiem vēsta — bibliotēka ir augošs organisms, kas pilnveidojas, pielāgojas ārējās vides izaicinājumiem un kļūst par tālākas attīstības virzītājspēku. Dinamika ir izšķirošais bibliotēku pastāvēšanas nosacījums.

Dinamiskāko Latvijas bibliotēku kopumā Rīgas Centrālā bibliotēka (RCB) ir celmlauze daudzās jomās. Tā ir viena no valsts vecākajām publiskajām bibliotēkām, kas atvērta pirms vairāk nekā 100 gadiem (1906. gadā). Pirmā bibliotēka Latvijā, kas eksperimentālā kārtā iedibināja centralizētu bibliotēku modeli (1968. gadā) un, atzīstot tā tautsaimniecisko efektivitāti, pamatos saglabājusi to līdz mūsdienām. 2009. gada jūlijā RCB kļuva par pirmo bibliotēku Latvijā, kas lasītājiem piedāvāja pašapkalpošanās sistēmu, kas ļāva bez bibliotekāra starpniecības noformēt bibliotēkā saņemto izdevumu izsniegšanu un nodošanu, pagarināt to izmantošanas termiņu.

RCB ir Latvijas lielākā publiskā bibliotēka, kas aptver centrālo bibliotēku līdz ar 29 filiālbibliotēkām un diviem izsniegšanas punktiem. Tajā strādā apmēram 300 darbinieki, kuru pārziņā ir milzīga informācijas bagātība — miljons iespieddarbu, audiovizuālo un elektronisko izdevumu. RCB allaž bijusi iecienīta izglītības, kultūras un izklaides vieta. 2008. gadā to apmeklējuši vairāk nekā miljons cilvēku, kam izsniegti turpat 3 miljoni informācijas vienību. Statistiski katrs Rīgas iedzīvotājs ir vismaz reizi pabijis RCB, saņemot un izlasot gandrīz četras informācijas vienības.

2009. gada decembrī RCB izdevusi jau sesto gadagrāmatu, kurā atspoguļoti iepriekšējā gada sasniegumi un problēmas, atziņas par bibliotēkas misiju un stratēģiju, kā arī devumu Latvijas tautsaimniecībai. RCB ir vienīgā Latvijas bibliotēka, kas izdod gadagrāmatas, turklāt nepārtraukti kopš 2003. gada.

Kā Latvijas lielāko publisko bibliotēku ietekmējusi globālā un nacionālā finanšu krīze? Kā mainījusies darba stratēģija, turpmākie plāni, ekonomiskās recesijas risinājumi? Par šiem un citiem jautājumiem Latvijas Nacionālās bibliotēkas diskusijkluba "Gūtenberga galaktika" 2009. gada pēdējā sanāksmē 22. decembrī stāstīs RCB direktore Dzidra Šmita.

Balto Ziemassvētku un 2010. gada priekšvakarā gaidām kolēģus un interesentus!
 
 
Informāciju sagatavoja:
Jana Dreimane
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Pētniecības un informācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67312793; 67312807
http://www.lnb.lv