Aicinām piedalīties Igaunijas-Latvijas-Krievijas kopīgā projekta "Pārrobežu E-arhīvs" Informācijas dienā, kas notiks trešdien, 30. janvārī no plkst.10.00 līdz 12.00 Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas valsts vēstures arhīvā, 1.stāva lasītavā.

Projekta "Pārrobežu E-arhīvs" mērķis ir saglabāt Igaunijas, Latvijas un Krievijas arhīvos uzkrāto pierobežu reģiona vēsturisko un kultūras mantojumu, kā arī nodrošināt visu triju valstu iedzīvotāju piekļuvi šim mantojumam. Šī uzdevuma īstenošanai tiks izveidota digitāla vide jeb virtuālais arhīvs, kurā tiks ievietoti speciāli atlasīti arhīvu materiāli un kura vienlaikus tiks izmantota kā tīmekļa platforma arhīvu ekspertu un interesentu komunikācijai.

 

Informācijas dienā piedalīsies Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža, LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva direktors Nikolajs Rižovs, Latvijas Nacionālā arhīva eksperts Valdis Štāls un Kultūras informācijas sistēmu centra direktors Armands Magone.

 

Pasākuma programmā paredzēta Latvijas Nacionālā arhīva un Kultūras informācijas sistēmu centra vadības uzrunas, kurām sekos projekta prezentācija un virtuālā ģenealoģiskā projekta "Raduraksti" reklāmfilmas (7 min) demonstrācija. Pēc tam Informācijas dienas apmeklētāji varēs apskatīt daļu no Latvijas Nacionālā arhīva dokumentiem, kuri tiks piedāvāti digitalizācijai projekta ietvaros, kā arī būs iespēja saņemt projekta informatīvos izdales materiālus.

 

Projekts "Pārrobežu E-arhīvs" tiek īstenots Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros. Projektu īsteno Kultūras ministrijas pakļautības iestāde "Kultūras informācijas sistēmu centrs" sadarbībā ar partneriem – biedrību "Ideju forums", Latvijas Nacionālo arhīvu, Igaunijas Nacionālo arhīvu un Sanktpēterburgas Informācijas un analītisko centru (granta līguma Nr. ESTLATRUS/2.2./ELRI-167/2011/21). Projekta īstenošanai piešķirts 1 096 372,26 eiro programmas līdzfinansējums, kas atbilst Ls 770,534,81. Projekta īstenošanas laiks ir no 01.04.2012 līdz 31.03.2014. Vairāk par programmu iespējams uzzināt programmas mājas lapā http://www.estlatrus.eu

Ziņu sagatavoja:
Ilma Elsberga
Projekta "Pārrobežu E-arhīvs" sabiedrisko attiecību speciāliste
Kultūras informācijas sistēmu centra projektu vadītāja asistente

Tagi: Projekti, Informācijas dienas, Pārrobežu E-arhīvs