Sakarā ar to, ka Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) vēl nav izlemts par sabiedrībā pretrunīgi vērtētā projekta "Latvijas Akadēmiskais tīkls", tālākvirzību, "Gūtenberga galaktikas" sanāksme 17. decembrī nenotiks. Pēc IZM aizrādījuma uzsveram, ka SIA "Check.IT" nav projekta finansējuma pārvaldītāja, kā kļūdaini tika norādīts paziņojumā presei.
Tomēr ceram, ka nākamajā, 2010. gadā izdosies noorganizēt projektam "Latvijas Akadēmiskais tīkls" veltītu sanāksmi-diskusiju — gan ar IZM, gan citu projektā ieinteresēto institūciju pārstāvju piedalīšanos.
 
"Gūtenberga galaktikas" 2009. gada pēdējā sanāksme tiek pārcelta uz 22. decembri. Tā būs  veltīta Rīgas Centrālajai bibliotēkai (RCB), kas, starp citu, tikko izdevusi jau sesto gadagrāmatu. Par RCB tīkla pārmaiņām, inovatīviem pakalpojumiem un krīzes stratēģiju stāstīs RCB direktore Dzidra Šmita. Satikšanās notiks ierastajā laikā  — plkst. 15.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Centrālajā ēkā (Izstāžu zālē). Visi laipni aicināti!
 
 
Informāciju sagatavoja:
Jana Dreimane
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku pētniecības un informācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67312807
http://www.lnb.lv