Sākot ar 2012. gada nogali Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavas jaunieguvumu apskati tiek sagatavoti un publicēti jaunā formātā.

LNB mājaslapas sadaļā Pakalpojumi bibliotekāriem - Aktualitātes aptuveni reizi divos mēnešos tiek publicēti Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras (Z) lasītavā saņemto grāmatu saraksti, kuri sasaistīti ar elektronisko katalogu.


Aktivizējot konkrētos jūs interesējošos ierakstus, iespējams piekļūt sistēmā ievadītajam grāmatas ierakstam, kur pieejams izdevuma pilnais apraksts, UDK indeksi un nozīmīgākie priekšmeti, turklāt, lielākajai daļai izdevumu iespējama tālāka piekļuve tīmekļa vietnei Google Books, kur aplūkojams grāmatas vāka attēls, informācija par autoriem, bibliogrāfiskā u.c. informācija.

 

Jaunajā formātā pieejami jau divi Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā pēdējā pusgada laikā saņemto izdevumu saraksti:

http://www.lnb.lv/lv/jaunaka-profesionala-literatura-2012gada-julijs-novembris

http://www.lnb.lv/lv/jaunaka-profesionala-literatura-2012gada-decembris

 

Lūdzu izmēģiniet, tas ir ērti!

 

Tāpat kā līdz šim, lūdzam jūs ar idejām vai konkrētu izdevumu ieteikumiem iesaistīties nozares krājuma komplektēšanā – ja izdevums būs atbilstošs Z lasītavas profilam, tas tiks iekļauts kādā no nākamiem pasūtījumu sarakstiem.

Ziņu sagatavoja:
Anda Saldovere
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku konsultatīvais centrs
Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītava
Tālr.: 67312808