LU Bibliotēka ielūdz uz LU 71. konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas sēdi 31. janvārī, plkst. 9.00, LU centrālajā ēkā, Raiņa bulv.19, 1. Auditorijā. Sekcijas sēdi vadīs LU Bibliotēkas direktore Dr. paed. I. Gudakovska.

Šogad sēdes apmeklētāji varēs iepazīties ar vairākiem jaunāko pētījumu rezultātiem  -  referātiem un stenda referātiem par LU Bibliotēkas krājuma un lietotāju apkalpošanas attīstību.


Pētījumu autoru  referāti veltīti elektronisko resursu izmantošanas tendencēm un lietotāju vajadzību analīzei, lietotāju vērtējumam par informācijas resursu un pakalpojumu nodrošinājumu, LU Bibliotēkas bibliogrāfiskās darbības raksturojumam un citiem bibliotekārā darba aspektiem.


LU Bibliotēkas darbinieku sagatavotie stenda referāti atspoguļo LU Bibliotēkas krājuma  attīstību un izdevumu digitalizāciju, speciālās kolekcijas un nozīmīgus dāvinājumus, izvērtē LU Bibliotēkas pakalpojumus, informē par  LU Bibliotēkas 2012. gadā organizētajiem pasākumiem un izstādēm.

 

Dalībai Informācijas un bibliotēkzinātnes sekcijas sēdē lūdzam reģistrēties līdz 29. janvārim, izmantojot elektronisko pieteikšanās formu.

 

Papildinformācija

Ziņu sagatavoja:
Ruta Garklāva
Latvijas Universitātes Bibliotēkas
Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67551286

Tagi: Konferences, Latvijas Universitātes Bibliotēka, Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija