2009. gada 17. decembrī, plkst. 15.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Eiropas Padomes informācijas birojā (K.Barona ielā 14, 3.stāvā) notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēkzinātnes un grāmatniecības vēstures diskusijkluba
"Gūtenberga galaktika" sanāksme "Akadēmiskais tīkls problēmu lokā".
Par Latvijas Akadēmiskā tīkla projektu publiskajā telpā ir daudz neskaidru un spekulatīvu ziņu. Pirms vairākiem gadiem Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un citu zinātnisko institūciju iniciētā projekta mērķis ir iesaistīt visus Latvijas zinātniekus Eiropas akadēmiskajā komunikācijā. To plānots īstenot līdz 2014. gadam ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu atbalstu. 33 miljonu sākotnējais finansējums Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) labirintos sarucis līdz 10,5 miljoniem. Kas būs tālāk? Vai projekts izdzīvos vai pazudīs, kā daudz kas ir pazudis?
 
Akadēmiskā tīkla koncepcijas izstrādi un projekta naudas pārvaldību IZM uzticējusi SIA Check.IT, kas darbojas informācijas tehnoloģiju konsultatīvo pakalpojumu jomā.
 
Projekta gaitā iecerēts izveidot vienotu ātrgaitas datu pārraides tīklu akadēmiskajām un zinātniskajām institūcijām, nodrošinot piekļuvi starptautiskajiem akadēmiskajiem tīkliem GEANT, Nodrunet un citiem, izstrādāt risinājumus zinātniskās mobilitātes sekmēšanai, ierīkot un uzlabot datu centrus, iegādāties jaunus tehnoloģiskos resursus, izstrādāt zinātniskā procesa veicināšanai nepieciešamās informācijas sistēmas.
 
Zinātniskās bibliotēkas ieinteresētas iesaistīties projektā, lai gūtu finansējumu piekļuvei vairākām starptautiskajām datubāzēm, kas veido zinātnes un pētniecības informacionālo pamatu.
 
SIA Check.IT vecākais konsultants Jānis Meirāns sniegs savu redzējumu par projekta koncepciju un iespējamo norisi.
 
Visi interesenti laipni aicināti piedalīties 2009. gada pēdējā "Gūtenberga galaktikas" sanāksmē 17. decembrī!
 
 
Informāciju sagatavoja:
Jana Dreimane
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Pētniecības un informācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67312793; 67312807
http://www.lnb.lv