15. decembrī plkst. 15.00 Rīgas Centrālajā bibliotēkā (RCB) Brīvības ielā 49/53, 7. stāvā tiks atvērta Rīgas Centrālās bibliotēkas RCB Gadagrāmata 2008.
Šī ir jau sestā RCB gadagrāmata – izdevums, kas informē sabiedrību par Latvijas lielākās pašvaldības bibliotēkas gada veikumu, kā arī apkopo pasaules profesionāļu saietos un pašmāju pieredzē gūtās atziņas par publiskās bibliotēkas misiju, stratēģiju, taktiku un ikdienas darba pieredzi.
 

Krājuma pirmā nodaļa Pašu mājās ietver gan RCB 2008. gada darba pārskatu, gan izvērstāku informāciju par tiem bibliotēkas pasākumiem, kuros tikuši iesaistīti visas institūcijas profesionālie un intelektuālie resursi. Grāmatā lasāmas arī pārdomas par RCB filiālbibliotēku renovācijas procesiem un rezultātiem.

Sadaļā Rīgas bibliotekāri ārzemēs apkopota aizrobežu profesionālajā vidē gūtā pieredze. Tās ir gan visaugstākā līmeņa bibliotekāru konferences, tādas kā IFLA Metropoļu bibliotēku sekcijas konference un starptautiskā konference "Krima 2008", gan Eiropas valstu publiskās bibliotēkas. Savukārt sadaļa Mūsu viesi atspoguļo citu valstu un pilsētu bibliotekāru iespaidus par redzēto Rīgas Centrālajā bibliotēkā.

Īpaša krājuma sadaļa veltīta mūžizglītības un tālākizglītības jautājumiem un atspoguļo kā Trešā tēva dēla projektā gūtās zināšanas, tā arī Šveices bibliotekāru pārdomas par bibliotēku optimizāciju un krājuma veidošanu, Ukrainas bibliotekāru pieredzi novadpētniecības darbā un RCB Bibliotēku dienesta darbinieku ieteikumus darbam ar materiālu ekspozīciju.

Viena no interesantākajām nodaļām grāmatā tradicionāli ir intervijas ar RCB darbiniekiem.

Krājumā ietverta arī RCB veltīto publikāciju bibliogrāfija. To noslēdz kopsavilkums angļu valodā.

RCB direktore Dzidra Šmita, raksturojot gadagrāmatas misiju, atzīst, ka šodien tā ir rokasgrāmata un vērtīgu padomu krājums bibliotēkas ikdienas darbā, bet rīt jau tā būs nozīmīga bibliotēku vēstures sastāvdaļa.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Daina Ģeibaka
Rīgas Centrālās bibliotēkas Publicitātes nodaļas vadītāja
Tālr.: 67607562