2009. gada 9. decembrī Valmieras bibliotēkā un 9. -10. decembrī Preiļu Galvenajā bibliotēkā valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" sadarbībā ar SEB banku rīkoja seminārus bibliotekāriem par SEB bankas internetbankas lietošanas iespējām, tādējādi sagatavojot bibliotekārus apmeklētāju konsultēšanai Ibankas izmantošanā.
Pašvaldību publiskajās bibliotēkās apmeklētājiem ir pieejams bezmaksas internets, ko iedzīvotāji nereti izmanto arī dažādu finanšu pakalpojumu veikšanai. Semināra mērķis ir sagatavot bibliotekārus darbam ar tiem bibliotēku apmeklētājiem, kuriem būtu nepieciešama konsultācija Ibankas apguvē vai lietošanā.

SEB bankas Valmieras filiāles pārvaldnieks Ričards Gailums: "Šobrīd bibliotēkas veic daudz plašākas funkcijas par literatūras izsniegšanu un pieņemšanu, grāmatu krājumu veidošanu un uzglabāšanu. Ar jaunu informācijas tehnoloģiju ieviešanu bibliotēkās apmeklētājiem ir pieejamas gan dažādas elektroniskās datu bāzes - Lursoft, Leta, Letonika, gan bezmaksas internets, ko izmantot informācijas iegūšanai, izklaidei, kā arī ikdienas finanšu darījumu veikšanai. Tāpēc bibliotekāram ir jābūt vispusīgi sagatavotam, lai sniegtu konsultācijas un atbildētu uz visdažādākajiem jautājumiem." SEB bankas Preiļu filiāles pārvaldnieks Jānis Pastars turpina: "SEB banka novērtē valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" ieguldījumu Latvijas bibliotēku attīstībā un labprāt atbalsta bibliotekāru apmācības. Papildinot bibliotekāru zināšanas un prasmes Ibankas lietošanā, mēs nodrošinām sev papildu saikni ar klientu, kurš ar bibliotekāra palīdzību ārpus bankas darba laika varēs veikt maksājumus internetbankā, noformēt jaunus pakalpojumus, iegūt informāciju par esošajiem servisiem."
 
Semināri notiek Bila un Melindas Geitsu fonda (BMGF) finansētā publisko bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" ietvaros. Semināros Valmierā un Preiļos piedalījās vairāk kā 50 bibliotekāri, kas pārstāvēja Valkas, Smiltenes, Burtnieku, Beverīnas, Valmieras, Aglonas, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas novadu, Limbažu un Preiļu pilsētu bibliotēkas. Apmācības notika reģionālajos mācību centros, kas ir tapuši pateicoties BMGF finansiālajam atbalstam. Katrs centrs ir aprīkots ar datoriem, interaktīvo tāfeli, multifunkcionālo iekārtu, bezvadu internetu un papildus mobilo datorklasi ar klēpjdatoriem.
 
SEB grupa ir Ziemeļeiropas finanšu institūcija, kas sniedz bankas pakalpojumus 400 tūkstošiem uzņēmumu un institucionālo klientu un 5 miljoniem privātpersonu. SEB grupa sniedz universālas bankas pakalpojumus Zviedrijā, Vācijā un Baltijas valstīs - Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. SEB grupa ir pārstāvēta arī citās Ziemeļvalstīs, Polijā, Ukrainā un Krievijā, kā arī lielākajos finanšu centros visā pasaulē. Uz 2009. gada 30.septembri SEB grupas kopējie aktīvi veido 2.233 miljardus Zviedrijas kronu (~219 miljonus eiro), kopējie aktīvi pārvaldīšanā - 1.295 miljardi Zviedrijas kronu (~127 miljoni eiro). SEB grupā strādā vairāk kā 20 000 darbinieku. Vairāk par SEB grupu: www.sebgroup.com.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Agnese Strazda
"SEB bankas" Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr.: 67215521; 29149306